Tallinna IT Kooli IT talitus firma profiil
     - Me oleme sild äri ja IT vahel

Tallinna IT Kooli IT talitus eesmärgiks on inimesi, teadmisi ja tehnoloogiaid ühendades luua kasutajasõbralikke ja kõrgfunktsionaalseid lahendusi.

Loome unikaalseid tarkvaralahendusi, mis aitavad Eesti ettevõtetel ja organisatsioonidel automatiseerida oma kõige kriitilisemaid äriprotsesse. Meie lõpptarbija on ikkagi eestikeelne, kuigi meie kliendid on tihti hoopis rahvusvahelised suurkontsernid. Meie firma tegevused ei piirdu ainult Eestiga - me saame tellimusi ja teeme koostööd välisfirmadega ja nende osakondadega.

Tallinna IT Kooli IT talitus äritegevus lähtub kliendikesksuse põhimõttest. Me võtame kliendiga ühise eesmärgi – lisaks konkreetsele lähteülesandele arvestame projekti tehniliste lahenduste välja töötamisel alati ka kliendi laiemate eemärkidega. Tallinna IT Kooli IT talitus on oma tegevuses keskendunud peamiselt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Suurematele ettevõtetele pakume spetsiifilisi lahendusi.

Tallinna IT Kooli IT talitus meeskond koosneb inimestest, kelle jaoks arvutid ei ole lihtsalt töö. Meie konsultantide abil on võimalik hinnata protsesside kulgu, planeerida protsessidesse ja tööjaotustesse muudatusi. Meie oskustöölised annavad teenusele garantii ja pakuvad tehnilist tuge muudud tark- ja riistvarale.

Paljudele on tuttav olukord koosolekul, kus nenditakse halbu tulemusi ja otsitakse selle parendamiseks väljapääse, mis ei eelda suuri investeeringuid. Sisuliselt tähendab see olemasolevate ressursside efektiivsemat ümberjaotamist. Üheks võimaluseks on keskenduda firma põhitegevusele ja anda sellega mitte seotud toimingud teenuseosutajate kätte. Suur osa uuematest projektidest on orienteeritud kodumaisele turule, samas võib meie partnerite hulgast leida ka terve rea välismaiseid ettevõtteid. Omame oskust tehtut analüüsida ning areneda, enesekriitika teha.

Meie missioon on pidevalt suurendada ettevõtte väärtust. Tulevikuvisioon: laiendada tootmist Eestis ning saada Eesti parimaks tööandjaks.

Edu tagamiseks on kaks suurt saladust: 1) Ära räägi kõike kõigile.