Tallinna IT Kooli IT talitus firma profiil
     - ühenduses peitub jõud

Tallinna IT Kooli IT talitus on Eesti erakapitalil põhinev ning infotehnoloogia harisdusasutuses alal tegutsev firma, kelle peamisteks tegevussuundadeks on kvaliteetse IT teenus pakkumine.

Teeme tööd nii peatöövõtjana kui ka alltöövõtu korras. Propageerime vaba tarkvara kasutamist vähendamaks tarkvarapiraatlust ja kulusid. Loodavate süsteemide puhul peame oluliseks paindlikkust ja liidestatavust teiste süsteemidega.

Me võtame kliendiga ühise eesmärgi – lisaks konkreetsele lähteülesandele arvestame projekti tehniliste lahenduste välja töötamisel alati ka kliendi laiemate eemärkidega. Tallinna IT Kooli IT talitus on koostöös klientidega pühendunud kasumlikkuse loomisele. Meie kliendid on Eesti ja Põhjamaade ettevõtted, kes soovivad muuta oma firma igapäevase töö efektiivsemaks tarkvaralahendusi kasutades.

Personali hulka kuulub ka vilunud programmeerijaid. Tallinna IT Kooli IT talitus meeskond koosneb inimestest, kelle jaoks arvutid ei ole lihtsalt töö. Meeskonnatöö – meie spetsialistid täiendavad üksteist teadmiste ja oskuste osas, kindlustades klientidele kvaliteetse töö.

Meie eesmärk on olla hea IT partner. Oleme valmis teostama Teile vajalike IT projektide juhtimise, et Teie saaksite keskenduda oma põhitegevusele. Alati peame olulisena silmas profülaktilist hooldust ja kasutajate konsulteerimist. Tänaseks on suur osa meie personalist sertifitseeritud asjatundjad.

Tallinna IT Kooli IT talitus missioon on olla professionaalseks partneriks erilaadsete tarkvaralahenduste loomisel. Meie eesmärgiks on kliendi pikemaajaline rahulolu, mille oluliseks kriteeriumiks on ka tähtaegadest kinnipidamine.

Hinnapakkumise saamiseks palume saata müügiosakonda vastavasisuline e-mail soovitava kodulehe kirjeldusega. Palume lisada ka oma kontaktandmed.