Tallinna IT Kooli IT talitus firma profiil
     - Leia, mida otsid

Tallinna IT Kooli IT talitus on asutatud 1997. aasta alguses ning me tegeleme mitmesuguste asjadega: infotehnoloogia harisdusasutuses. Põhilisteks märksõnadeks oleksid kvaliteetse IT teenus pakkumine.

Loome unikaalseid tarkvaralahendusi, mis aitavad Eesti ettevõtetel ja organisatsioonidel automatiseerida oma kõige kriitilisemaid äriprotsesse. Anname kindlustunde, et probleemi korral on kokkulepitud aja jooksul kohal spetsialist, kes alustab vea otsingut, hooldust, vea likvideerimist või IT-seadmete remonti. Meie poolt pakutavad tarkvarapõhised lahendused võimaldavad märgatavalt parandada ettevõtte majandustulemusi.

Tallinna IT Kooli IT talitus poolt pakutavate konsultatsiooniteenuste peamiseks eesmärgiks on aidata kaasa infotehnoloogia abil kliendi ärieesmärkide saavutamisele. Tallinna IT Kooli IT talitus äritegevus lähtub kliendikesksuse põhimõttest. Tallinna IT Kooli IT talitus on oma tegevuses keskendunud peamiselt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Suurematele ettevõtetele pakume spetsiifilisi lahendusi.

Firmas on suurte kogemustega erialaspetsialistid. Oleme kindel IT partner, kes koolitab oma eksperdid ja spetsialistid ise. Meie proffesionaalse järelvalve all läbivad edukalt praktika igal aastal kümmekond õpilast erinevatest õppeasutustest.

Oleme kogenud aina kasvavat nõudlust ja survet turvalahenduste järele, mis kaitseks võrgukeskkondi üha keerukamate rünnete vastu. Koostöös turva-ala juhtiva uuendajaga saavutame me täiesti uue taseme kaitses, mis on kindlam, vähem kallim ja kergem hallata kui eraldi, integreerimata turvatooted. Pakume regulaarse IT-vahendite profülaktika kulukate vigade ennetamiseks. Nii nagu on kordumatu iga inimene, nii on ka iga organisatsioon ainulaadne.

Meie missiooniks on luua ettevõtetele pikaajalist lisaväärtust läbi professionaalsete IT lahenduste. Infoühiskonda teedrajavate üksikprojektide loomise kõrval on meie eesmärgiks viia mitte ainult Interneti kasutamine, vaid ka haldamine tavakasutajani, luua keskkond, milles keerukate dünaamiliste lehekülgede koostamine muutub sedavõrd lihtsaks, et ei nõua mingeid eriteadmisi ei arvutivõrkudest, HTML-vormingust või programmeerimiskeeltest.

Meie spetsialiteet on lisada õigeid IT lahendusi sinu äriprotsessidele.