Tallinna IT Kooli IT talitus firma profiil
     - Tulevik on Teie MÕTTE lend

Tallinna IT Kooli IT talitus on Eesti erakapitalil põhinev firma, mille põhitegevus on infotehnoloogia harisdusasutuses. Firma on tegutsenud 1997. aastast.

Oleme kindel IT partner, kelle teenuseid saab stabiilselt ja turvaliselt kasutada ja kes on kindlalt olemas ning kelle personal areneb koos IT-arenguga Teeme tööd nii peatöövõtjana kui ka alltöövõtu korras. Meie kompetentsid integreeritud infosüsteemide loomisel tuginevad rahvusvahelistel standarditel ning rakenduvad kohalike teadmistega.

Meie jaoks on oluline rääkida kliendiga sama keelt, mõista probleemi olemust ja pakkuda välja parim lahendus. Näeme ennast kliendi infosüsteemide arendamise juures peatöövõtjana ja nõuandjana. Tallinna IT Kooli IT talitus on oma tegevuses keskendunud peamiselt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Suurematele ettevõtetele pakume spetsiifilisi lahendusi.

Firma sisemine struktuur ja tööpõhimõtted on kasutusele võetud vastavalt rahvusvahelisele organisatsiooni-käitumise teooriale ning kõik suhted baseeruvad vastastikusel usaldusel. Tallinna IT Kooli IT talitus firmas töötavad ainult oma ala spetsialistid, kes on aastatepikkuse kogemusega võimelised lahendama isegi võimatuna näivaid ülesandeid. Firmas töötavad IT alase töökogemusega sertifitseeritud spetsialistid, kelle teadmiste pagas on formeerunud pikaajalise tööstaazhi arvel Eesti suurimates ning tuntuimates infotehnoloogia kontsernides.

Paljudele on tuttav olukord koosolekul, kus nenditakse halbu tulemusi ja otsitakse selle parendamiseks väljapääse, mis ei eelda suuri investeeringuid. Sisuliselt tähendab see olemasolevate ressursside efektiivsemat ümberjaotamist. Üheks võimaluseks on keskenduda firma põhitegevusele ja anda sellega mitte seotud toimingud teenuseosutajate kätte. Tallinna IT Kooli IT talitus on usaldusväärne. Peamised väärtused: püüelda pidevalt selle poole, et meie kõrgekvaliteedilised tooted oleks kõigile kättesaadavad.

Firma eesmärk on olla infotehnoloogia harisdusasutuses valdkonna innovatsioonikeskuseks, mis katab innovatsiooniahelas kõik. Firma loodi eesmärgiga pakkuda klientidele IT alaseid konsultatsioone, kliendi erisoovidest lähtuvat tarkvara ja infosüsteeme ning usaldusväärset partnerlust.

Soovime olla parimaks pikaajaliseks tehnoloogiapartneriks ettevõtetele, kelle konkurentsivõime sõltub oskusest ühendada oma äritegevus tänapäeva infotehnoloogia pakutavate võimalustega.