Magic Ltd. firma profiil
     - Lihtne on ilus

Magic Ltd. ei ole traditsiooniline IT firma.

Iga kliendipoolse probleemi lahkamisel jälgime rangelt kliendi omapära ja tema tegevusvaldkonna spetsiifikat. Erinevalt ühele või paarile valdkonnale, reeglina standardiseeritud metodoloogiate kasutamisele ning valmisandmete tootmisele spetsialiseerunud firmadest, kuulub Magic Ltd. laia metoodilist arsenali kasutavate ja kliendi probleemist lähtuvate firmade hulka. Magic Ltd. poolt pakutav IT alane ärikonsultatsioon aitab organisatsioonil saada paremat ülevaadet infosüsteemide olukorrast.

meelelahutus valdkonnas on meie sihiks pakkuda kliendile parim tehniline lahendus. Meie firmas väärtustatakse kõige kõrgemalt kliente ja personali. Magic Ltd. on oma tegevuses keskendunud peamiselt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Suurematele ettevõtetele pakume spetsiifilisi lahendusi.

Meie organisatsiooni iseloomustavad kompetentsed, lojaalsed ja arenemisvõimelised töötajad, kõrge töökultuur, otsustus- ja vastutusvõimelised juhid ning usaldusväärsed kliendisuhted. Magic Ltd. firmas töötavad ainult oma ala spetsialistid, kes on aastatepikkuse kogemusega võimelised lahendama isegi võimatuna näivaid ülesandeid. Magic Ltd. meeskond soovib omalt poolt aidata kaasa kogu riigi internetiarengule ja üldisele interneti aktiivsuse tõusule.

Meie roll on tagada oma klientidele, et nende poolt tellitavad rakendused teeksid seda, mis nõutud ning et arenduses oleks arvestatud kõikide aspektidega. Meie töö tulemusena sünnivad infosüsteemid, mis on töökindlamad, paremini kasutatavad ning käivad kaasas klientide äri arenguga. Väga oluliseks peame koostööd kasutajaga nii arendusjärgus kui kasutusprotsessis, sest iga infosüsteemi efektiivsuse aluseks on süsteemi vastavus organisatsiooni spetsiifikale ja töökeskkonnale ning suutlikkus areneda koos organisatsiooni ja infotehnoloogiliste võimalustega. Soovime olla täisväärtuslik osa ühiskonnast ja Eesti infotehnoloogia kogukonnast.

Meie eesmärgiks on aidata oma klientidel teha õigeid ja olulisi otsuseid, parandades ja täiustades seeläbi nende tegevust ning kaasata ja hoida selles protsessis professionaalseid inimesi. Tulevikuvisioon: laiendada tootmist Eestis ning saada Eesti parimaks tööandjaks.

Meie spetsialiteet on lisada õigeid IT lahendusi sinu äriprotsessidele.