Magic Ltd. firma profiil
     - Kui IT inspireerib

Magic Ltd. on Eesti erakapitalil põhinev ning meelelahutus alal tegutsev firma, kelle peamisteks tegevussuundadeks on magic.ee internetipood, mängukaartide ostmine ja müümine internetis.

Oleme kindel IT partner, kelle teenuseid saab stabiilselt ja turvaliselt kasutada ja kes on kindlalt olemas ning kelle personal areneb koos IT-arenguga Magic Ltd. poolt pakutav IT alane ärikonsultatsioon aitab organisatsioonil saada paremat ülevaadet infosüsteemide olukorrast. Meie tegevus hõlmab erinevate Internetilahenduste loomist, milles on rõhk asetatud personaalsele klienditeenindusele, uudsetele ja originaalsetele lahendustele, mida kõike saadab professionaalne teostus.

Meie ülesandeks on kliendi nõustamine optimaalse, klienti rahuldava, sobivaima IT lahenduse leidmiseks. Infosüsteemide ja firmalehekülgede loomisel lähtume põhimõttest, et kliendile loodav lahendus peab olema nii firmasisese infosüsteemi kui ka tema maine kujundamise lahutamatu osa. Oleme tõestanud oma kompetentsust mitmete Eesti suuremate ettevõtete andmebaaside, veebilahenduste ja integreeritud infosüsteemide arendamisel.

Meil on madal tööjõu voolavus ja töötajate keskmine tööstaaz on viis aastat. Meie jaoks on väga tähtis töötajate kõrge pühendumus, mis tagab parimad töötulemused. Parema tulemuse saamiseks kaasame eriti spetsiifiliste lahenduste loomisel ja arendamisel koostööpartnereid üle kogu Eesti ja välismaalt.

IT vallas on muutused kiired ja tihti tuleb midagi kiirelt ümber korraldada. Kliendi jaoks võib kiirete soovide täitmine olla läbi ahela kliendihaldur-hooldusjuht-tehnik väga pikk ja lohisev. Ka siin tuleb appi leping: läbirääkimiste faasis tuleb soovid korralikult paberile panna. Kliendi ja teenuse osutaja vahel sõlmitakse koostööleping, milles olulisimaks on kliendi rahulolu. Te saate kiiresti kasulikku nõu kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistilt. Pakume Teile erinevaid teenuseid.

Meie missioon: aidata oma klientidel saavutada paremaid tulemusi. Me juhindume visioonist.

Meie parim kompetents avaldub oskuses planeerida klientide infosüsteemi, näha selle kasutamata võimalusi ning potentsiaalseid arengusuundi.