Quickly and With Style OÜ firma profiil
     - Aeg loob väärtusi!

Quickly and With Style OÜ on Eesti erakapitalil põhinev firma, mille põhitegevus on infotehnoloogia. Firma on tegutsenud 2000. aastast.

Quickly and With Style OÜ on loodud aitamaks ettevõtetel efektiivselt areneda. Meie tööks on kodulehekülgede tegemine, IT alane koolitus ja IT tugiisiku teenus, sellega seotud töid tellides on iga asutuse soov näha neid töid tegemas kõige paremat konsultanti. Pikemaajalistes projektides, mis vältavad mõnest kuust aastani, muutuvad konsultandid nagu oma asutuse töötajateks, veetes süsteemi ülespaneku kriitilisematel hetkedel kliendi peakasutajatega koos 24 tundi ööpäevas. Mõne aasta eest ei osatud ingliskeelset sõna outsourcing eesti keeli öeldagi, tänaseks on nii koristamise kui turvamise sisseostmine ehk outsourcing saanud loomulikuks asjaks.

Me kliendisõbralik teenindus on iseenesestmõistetav. Meile on omane klientide küsimuste ja keeruliste probleemide kiire lahendamine. Quickly and With Style OÜ on oma tegevuses keskendunud peamiselt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Suurematele ettevõtetele pakume spetsiifilisi lahendusi.

Parema tulemuse saamiseks kaasame eriti spetsiifiliste lahenduste loomisel ja arendamisel koostööpartnereid üle kogu Eesti ja välismaalt. Te tutvute firmaga kelle meeskonnaliikmed omavad aastatepikkusi kogemusi. Firmale on väga oluline oma töötajate töö kvaliteet ja seetõttu püüame valida töötajaid, kellel on juba kogemus.

Oleme valmis looma laias valikus erinevaid internetilahendusi: alates kodulehekülgedest kuni suurte, firma sisevõrgu e. intranetiga integreeritud e-poodide ja portaalide lahendusteni. Strateegilistes lahendustes peegeldub meie kompetents. Quickly and With Style OÜ on Eestis tegutsev tarkvarahiid, kes musta augu kombel andekaid IT inimesi endasse tõmbab.

Meie missioon on garanteerida, et IT lahendused töötaksid. Meie eesmärgiks on, et iga tehing oleks soovituseks järgnevatele tellimustele.

Projektide lõpptulemuseks on ühelt poolt rahulolev klient, kes on saanud süsteemi, mis vastab tema konkreetsetele vajadustele ja nõudmistele ning teisalt rahulolev töötaja, kes on motiveeritud ning rahul saavutatuga. Selliselt loome soodsa pinna edasiseks koostööks.