Quickly and With Style OÜ firma profiil
     - Asjalikud lahendused

Quickly and With Style OÜ on üks väheseid Eesti ettevõtteid, kus töö on korraldatud partnerluse põhimõttel. Mis on sellise firma eripärad ja kas sellest on teistelgi õppida?

Me oleme firma, kes pakub tulemust läbi visuaalsete ja tehniliste lahenduste. Loome unikaalseid tarkvaralahendusi, mis aitavad Eesti ettevõtetel ja organisatsioonidel automatiseerida oma kõige kriitilisemaid äriprotsesse. Meie töö tulemusena saavutatakse infosüsteemi viimine vastavusse rahvusvahelise standardi nõuetega, mis praktikas võib tuua kaasa ettevõtte kaitsetaseme paranemise.

Quickly and With Style OÜ poolt pakutavate konsultatsiooniteenuste peamiseks eesmärgiks on aidata kaasa infotehnoloogia abil kliendi ärieesmärkide saavutamisele. Quickly and With Style OÜ on koostöös klientidega pühendunud kasumlikkuse loomisele. Oleme tõestanud oma kompetentsust mitmete Eesti suuremate ettevõtete andmebaaside, veebilahenduste ja integreeritud infosüsteemide arendamisel.

Firmas töötavad IT alase töökogemusega sertifitseeritud spetsialistid, kelle teadmiste pagas on formeerunud pikaajalise tööstaazhi arvel Eesti suurimates ning tuntuimates infotehnoloogia kontsernides. Oleme kindel IT partner, kes koolitab oma eksperdid ja spetsialistid ise. Meie meeskond on valdavalt infotehnoloogilise või majandusliku kõrgharidusega või on vastavat kõrgharidust omandamas.

Ärge küsige hinnapakkumist kui sellist vaid küsige nägemust infotehnoloogia lahenduse kohta, mis annaks vastused Teile olulistele küsimustele ja kus muuhulgas on esitatud ka hind. Kujutlus sellest, milline peaks olema infotehnoloogia lahenduse, mis annab vastuse vajalikule küsimusele, on tellijal reeglina piiratud ühe võimaliku nägemusega. Meil võib olla aga teisi ja mitmekesisemaid nägemusi Oleme töötanud koos eri maade meeskondadega ja seda kaudu õppinud ja täiendanud oma töökultuuri. Te saate kiiresti kasulikku nõu kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistilt.

Quickly and With Style OÜ missiooniks on aidata kaasa kliendi äritegevuse tõhustamisele ja ressursside säästmisele, rakendades oskuslikult IT alaseid teadmisi ja kogemusi. Tulevikuvisioon: olla tunnustatuim tarkvaralahenduste pakkuja Eestis, oma klientide seas hinnatud kõrge kvaliteedi ja uuenduslike lahenduste poolest.

Meie spetsialiteet on lisada õigeid IT lahendusi sinu äriprotsessidele.