#FIRMANIMI firma profiil
     - Sinu IT infrastruktuuri partner

#FIRMANIMI on Eesti erakapitalil põhinev ning #VALDKOND alal tegutsev firma, kelle peamisteks tegevussuundadeks on #FIRMATOO.

Meilt võib alati saada IT alased teenused ning konsultatsioone. Meie poolt pakutavad tarkvarapõhised lahendused võimaldavad märgatavalt parandada ettevõtte majandustulemusi. #FIRMANIMI on kogenud ja kiirelt arenev firma, mis on tegev uue meedia ja Interneti valdkonnas.

Meil on võimalik igale kliendile läheneda individuaalselt lähtuvalt konkreetsest probleemist ning soovitud lahendusest. #FIRMANIMI poolt pakutavate konsultatsiooniteenuste peamiseks eesmärgiks on aidata kaasa infotehnoloogia abil kliendi ärieesmärkide saavutamisele. Meie sihtgrupiks on keskmised ning väiksemad riigi- ja eraettevõtted.

Meie tiim on suunatud modernsete, Interneti ja intranetikesksete tarkvaralahenduste loomisele ja juurutamisele. Meie meeskond on Interneti ja kõige sellega seonduvaga kokku puutunud alates #FIRMAALGUSAASTA. aastast. Personali hulka kuulub ka vilunud programmeerijaid.

Kui analüüsida Eesti turu suurust ning siin IT valdkonnas tegutsevate firmade hulka, siis tekkib tahes-tahtmata küsimus: IT firmasi on piisavalt palju - milleks siia veel ühte vaja ? Vastuses sellele küsimusele leiate ka mõttetera, mille poolest erineb eelkõige #FIRMANIMI oma konkurentidest. #FIRMANIMI tegevus ei vasta traditsioonilise jaemüügi põhimõtetele - müüa kiiresti ning suurtes kogustes erinevate tarnijate poolt reklaamitud ning ettesöödetud kaupu, mille tegelik väärtus lõpptarbijale on tihtipeale kahtlase iseloomuga. #FIRMANIMI vahendab oma klientidele eelkõige usaldust ning rahulolu, mitte aga odavaima hinnaga kaupa, mis kliendile tulevikus hulgaliselt peavalu võib valmistada. Samas pakume vaid lahendusi, mille toimimises oleme lähtuvalt senisele kogemusele kindlad. Te saate kiiresti kasulikku nõu kõrge kvalifikatsiooniga spetsialistilt.

Missioonist tulenevalt on #FIRMANIMI eelkõige individuaaltellimuste firma. Selline profiil nõuab paindlikust ja metoodilist lähenemist ning teostamist suhtelises kiiruses ja hinnas. Oleme püüdnud neid tingimusi oma klientidele täita ning teeme seda ka edaspidi. Mõistagi pole individuaaltellimus tervikuna sama kiire ja odav kui masstootmine, kuid kogemus näitab, et eritingimustega individuaaltellimuse mahutamine valmisandmete tootmisele spetsialiseerunud firma tööskeemidesse läheb siiski kallimaks ja aeganõudvamaks. #FIRMANIMI eesmärk on pakkuda "võtmed kätte" lahendust.

Kui Teiega pole ühendust võetud 48h jooksul, siis saatke uus kiri või helistage