#FIRMANIMI firma profiil
     - Sinu idee saab meie käes reaalsuseks.

#FIRMANIMI on üks väheseid Eesti ettevõtteid, kus töö on korraldatud partnerluse põhimõttel. Mis on sellise firma eripärad ja kas sellest on teistelgi õppida?

Meie töö tulemusena saavutatakse infosüsteemi viimine vastavusse rahvusvahelise standardi nõuetega, mis praktikas võib tuua kaasa ettevõtte kaitsetaseme paranemise. Meie firma tegevused ei piirdu ainult Eestiga - me saame tellimusi ja teeme koostööd välisfirmadega ja nende osakondadega. Erinevalt ühele või paarile valdkonnale, reeglina standardiseeritud metodoloogiate kasutamisele ning valmisandmete tootmisele spetsialiseerunud firmadest, kuulub #FIRMANIMI laia metoodilist arsenali kasutavate ja kliendi probleemist lähtuvate firmade hulka.

#FIRMANIMI poolt pakutavate konsultatsiooniteenuste peamiseks eesmärgiks on aidata kaasa infotehnoloogia abil kliendi ärieesmärkide saavutamisele. Iga kliendisuhte eest vastutab konkreetne projektijuht, kes koordineerib kogu tööd alates ülesande püstitusest kuni konkreetsete lahenduste tähtajalise valmimiseni. #FIRMANIMI on oma tegevuses keskendunud peamiselt väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele. Suurematele ettevõtetele pakume spetsiifilisi lahendusi.

Firmale on väga oluline oma töötajate töö kvaliteet ja seetõttu püüame valida töötajaid, kellel on juba kogemus. Meie jaoks on väga tähtis töötajate kõrge pühendumus, mis tagab parimad töötulemused. #FIRMANIMI firmas töötavad ainult oma ala spetsialistid, kes on aastatepikkuse kogemusega võimelised lahendama isegi võimatuna näivaid ülesandeid.

Meil ei ole ühtegi müügimeest ja ei saa ka olema. Müüvad meie tööd ja rahulolevad kliendid, uus klient leiab meid ise selle abil üles. Veebitööd ei saa teha konveieritööna vaid seda tuleb teha rõõmuga. Üheskoos me suurendame Sinu võimalusi ja vähendame kulutusi. Strateegilistes lahendustes peegeldub meie kompetents.

Meie missioon on garanteerida, et IT lahendused töötaksid. #FIRMANIMI eesmärk on olla organisatsioonide ja ettevõtete partneriks, pakkudes ettevõtte eesmärke teenivaid efektiivseid infotehnoloogilisi ja töökorraldusega seotud lahendusi.

Kui mõni küsimus vastuseta jääb, võtke ühendust. Vastame meeleldi. Just ask.