Quickly and With Style OÜ firma profiil
     - Kas ka teie organisatsioon on edasiminekuks valmis?

Keskseks küsimuseks on – Milles seisneb tellija infotehnoloogia alane probleem?

Quickly and With Style OÜ pakub erinevaid IT alaseid teenuseid alates arvuti tolmust puhastamisest kuni serverite häälestamiseni. Erinevate lahenduste puhul peame oluliseks eelkõige nende lihtsust ja kasutajasõbralikkust. Quickly and With Style OÜ poolt pakutav IT alane ärikonsultatsioon aitab organisatsioonil saada paremat ülevaadet infosüsteemide olukorrast.

Me töötame selle nimel, et kindlustada laitmatu klienditeenindus, suurendades nii kvaliteeti kui teenuste mitmekesisust läbi arengu ja uute ideede. Me kliendisõbralik teenindus on iseenesestmõistetav. Meie kliendid on Eesti ja Põhjamaade ettevõtted, kes soovivad muuta oma firma igapäevase töö efektiivsemaks tarkvaralahendusi kasutades.

Meie meeskond on Interneti ja kõige sellega seonduvaga kokku puutunud alates 2000. aastast. Meeskonnatöö – meie spetsialistid täiendavad üksteist teadmiste ja oskuste osas, kindlustades klientidele kvaliteetse töö. Quickly and With Style OÜ meeskond koosneb inimestest, kelle jaoks arvutid ei ole lihtsalt töö.

Alati on hea loota usaldusväärsele partnerile. Meie poole pöördudes võite olla kindlad, et soovitud töö saab alati tehtud. Oleme kindel IT partner, kes võtab tasu lepingu alusel vaid konkreetse vajaliku töö eest ja selleks kuluva tööaja eest. Tänaseks on suur osa meie personalist sertifitseeritud asjatundjad.

Meie missiooniks on pakkuda ja teostada lahendusi, mis aitavad klientidel senisest edukamalt tegutseda, suurendades seeläbi klientide tegevuse efektiivsust. Meie eesmärgiks on, et iga tehing oleks soovituseks järgnevatele tellimustele.

Oleme rahul, kui partner on rahul!