Quickly and With Style OÜ firma profiil
     - sinu parim sõber

Quickly and With Style OÜ on üks väheseid Eesti ettevõtteid, kus töö on korraldatud partnerluse põhimõttel. Mis on sellise firma eripärad ja kas sellest on teistelgi õppida?

Meie firma tegevused ei piirdu ainult Eestiga - me saame tellimusi ja teeme koostööd välisfirmadega ja nende osakondadega. Oleme kindel IT partner, kelle teenuseid saab stabiilselt ja turvaliselt kasutada ja kes on kindlalt olemas ning kelle personal areneb koos IT-arenguga Anname kindlustunde, et probleemi korral on kokkulepitud aja jooksul kohal spetsialist, kes alustab vea otsingut, hooldust, vea likvideerimist või IT-seadmete remonti.

Meie firmas väärtustatakse kõige kõrgemalt kliente ja personali. Jätkuv klienditugi on lahutamatu osa meie teenusest. Meie sihtgrupiks on keskmised ning väiksemad riigi- ja eraettevõtted.

Meie meeskond on valdavalt infotehnoloogilise või majandusliku kõrgharidusega või on vastavat kõrgharidust omandamas. Meie meeskond on Interneti ja kõige sellega seonduvaga kokku puutunud alates 2000. aastast. Meie tiim on suunatud modernsete, Interneti ja intranetikesksete tarkvaralahenduste loomisele ja juurutamisele.

Oleme valmis looma laias valikus erinevaid internetilahendusi: alates kodulehekülgedest kuni suurte, firma sisevõrgu e. intranetiga integreeritud e-poodide ja portaalide lahendusteni. Omame häid koostööpartnereid nendes IT valdkondades, mida ise ei teosta. Quickly and With Style OÜ on professionaalne.

Meie missioon on pidevalt suurendada ettevõtte väärtust. Tulevikuvisioon: saada suurimaiks, efektiivseimaks, kvaliteetseimaks ning paindlikumaks ettevõtteks.

Jätkusuutliku ja pidevalt kasvava ettevõttena oleme ka rohkem motiveeritud parimate tulemuste saavutamisele eesmärgiga pakkuda kliendile pidevalt uusi, lihtsamaid ja paremaid lahendusi.