Quickly and With Style OÜ firma profiil
     - Teilt soov, meilt visioon. Lahendus valmib üheskoos.

Quickly and With Style OÜ on üks väheseid Eesti ettevõtteid, kus töö on korraldatud partnerluse põhimõttel. Mis on sellise firma eripärad ja kas sellest on teistelgi õppida?

Loodavate süsteemide puhul peame oluliseks paindlikkust ja liidestatavust teiste süsteemidega. Iga kliendipoolse probleemi lahkamisel jälgime rangelt kliendi omapära ja tema tegevusvaldkonna spetsiifikat. Quickly and With Style OÜ on kogenud ja kiirelt arenev firma, mis on tegev uue meedia ja Interneti valdkonnas.

Quickly and With Style OÜ on koostöös klientidega pühendunud kasumlikkuse loomisele. Me oleme operatiivsed oma tegevuses, korrektsed ja täpsed ning meie personaalne suhtumine klienti saab tähendada ainult ühte: kõrget teenuse kvaliteeti. Meie sihtgrupiks on keskmised ning väiksemad riigi- ja eraettevõtted.

Quickly and With Style OÜ meeskonda kuuluvad kõrgelt kvalifitseeritud töötajad, kellest enamus omab aastatepikkust pikaajalist kogemust ja oskusteavet meie tegevusvaldkonnas. Meie tugevus peitub meie inimestes, kvaliteedis ja paindlikkuses. Meie jaoks on väga tähtis töötajate kõrge pühendumus, mis tagab parimad töötulemused.

Meie lahendustest suur osa baseerub sellistel maailmas laialdaselt tunnustatud platvormidel nagu HTTP-server Apache, operatsioonisüsteem Linux, rakendusserver Zope programmeerimiskeel Python ja andmebaasimootor PostgreSQL. Valmistoodetele pakume lisaks tarkvaraarendust, mis rahuldab ka kõige nõudlikumat klienti. Tahame teha hästi ja korralikult ning probleemide ja raskete olukordade puhul me lihtsalt ei anna alla vaid pingutame võimaliku parima lahenduse nimel!

MISSIOON – Ettevõtete efektiivsemaks muutmine. Ettevõtte muutmine läbi infotehnoloogia lahenduste juurutamise, pakkudes firma äriprotsessidest lähtuvalt optimaalset infotehnoloogilist lahendust ning toetades organisatsiooni süsteemi juurutamisel ja kasutamisel. Eesmärgid: valmistada ning tarnida tooteid õigeaegselt, õiges koguses ja 0-veaga, olla suhetes kliendiga operatiivne ja paindlik.

Soovime olla parimaks pikaajaliseks tehnoloogiapartneriks ettevõtetele, kelle konkurentsivõime sõltub oskusest ühendada oma äritegevus tänapäeva infotehnoloogia pakutavate võimalustega.