Tallinna Kool
04.08.2021
Mart Õllelaar iseloomustus

Iseloomustus on praktika aruande lisana esitamiseks koolile Tallinna Kool. Mart Õllelaar oli Tallinna Linnavalitsus ettevõttes parktikal ajavehmikul Jaanuarist-Juunini

Tema peamiste tööülesanded olid printerile paberi ette andmine ja windowsi prügikasti tühjendamine

Mart Õllelaar on antud erialal pädev. Oma ülesannetega sai Mart väga hästi hakkama, omandas kiirelt vajalikud oskused, oma töökustuste kiireks ja korrektseks täitmiseks. Kolleegina on Mart abivalmis, hästi sõbralik, heasoovlik ja toetav. Mart on kohusetundlik, väga töökas, korrektne, täpne ja arenguvõimaline töötaja. Töötajatega suhtemisel oli Mart viisakas ning aupaklik. Jättis endast väga avatud ja sõbraliku mulje.

Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang

Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule. Selle lühkese ajaga elas hästi sisse Tallinna Linnavalitsus töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne.

Praktika hinne: 5 (suurepärane)

Lugupidamisega

Taadu Kinnu