Tallinna Kool
24.04.2019
Mart Õllelaar iseloomustus

Praktikant Mart Õllelaar omandas praktilisi kogemusi firmas Tallinna Linnavalitsus

Mart lahendab igapäevaselt klientide telekommunikatsiooni- ja andmeside probleeme ning nõustab neid arvuti riist- ja tarkvara vallas.

Mart õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel Mart on initsiatiivikas ning õpihimuline, viib ennast uute toodetega iseseisvalt ja kiiresti kutssi ning soovib alati uusi teadminija kogemusi rakendada. Mart on kohusetundlik, väga töökas, korrektne, täpne ja arenguvõimaline töötaja. Oma tööülesannetega sai ta väga hästi hakkama, ta tegi isegi rohkem kui me oodata oskasime.

Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid.

Mart on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale. Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule.

Hinnang: väga hea.

Lugupidamisega

Taadu Kinnu