Tallinna Kool
01.12.2021
Mart Õllelaar iseloomustus

Praktikant Mart Õllelaar omandas praktilisi kogemusi firmas Tallinna Linnavalitsus

Tööülesannete teostamise olulisemaid aspekte oli suhtlus klientidega, leppimaks kokku hoolduse teostamise ajad, vajadusel asendusarvutite organiseerimine.

Oma ülesannetega sai Mart väga hästi hakkama, omandas kiirelt vajalikud oskused, oma töökustuste kiireks ja korrektseks täitmiseks. Töötajatega suhtemisel oli Mart viisakas ning aupaklik. Jättis endast väga avatud ja sõbraliku mulje. Mart õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel Käitumine ja suhtlemine töökaaslastega oli korrektne ja eeskujulik. Mart on tagasihoidlik ja järjekindel, näitas üles aktiivselt huvi Tallinna Linnavalitsus infotehnoloogiliste süsteemide vastu.

Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang Mart teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest.

Mart on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale. Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule.

Praktikandi tööd hindaksin hindega 5

Lugupidamisega

Taadu Kinnu