Tallinna Kool
20.06.2019
Mart Õllelaar iseloomustus

Praktikant, Mart Õllelaar, töötas firmas Tallinna Linnavalitsus praktikal.

Firmas olid praktikandi peamisteks tööülesanneteks ettevõte reklaami ja turundusega tegelemine firma kodulehekülge täiendades ja ettevõte arvutipargi hooldamine.

Mart õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel Mart saavutab kõigiga hea kontakti, toetab kolleege ning jagab oma häid erialaseid teadmisi ka kaaslastele. Õpilane Mart Õllelaar on kohustetundlik, täpne ja iseseisev. Mart Õllelaar on antud erialal pädev.

Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid.

Selle lühkese ajaga elas hästi sisse Tallinna Linnavalitsus töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne.

Hindan praktikandi tööd: 5

Lugupidamisega

Taadu Kinnu