Tallinna Kool
16.12.2018
Mart Õllelaar iseloomustus

Õpilane Mart Õllelaar koolist Tallinna Kool, erialalt Tarkvara arendus sooritas praktika asutuses Tallinna Linnavalitsus ajavahemikul Jaanuarist-Juunini. Praktika eesmärgiks oli koolis omandatud teoreetiliste teadmiste kinnitamine läbi praktika. Õpilane asus ametikohale nimetusega Sotsiaalne töökoht.

Praktika aeg oli jagatud tutvumiseks firma struktuuri, funktsioonidega ja nende täiendamiseks vajaminevate arvutipargi ning tarkvaraga.

Praktikant sai talle püstitatud tööülesannetega väga hästi hakkama, ning tal ei tekkinud probleeme nende lahendamisel. Ka teiste töötajate murede lahendamisel oli ta väga innukas. Õpilane Mart Õllelaar on kohustetundlik, täpne ja iseseisev. Käitumine ja suhtlemine töökaaslastega oli korrektne ja eeskujulik. Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. Mart Õllelaar suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. Mart Õllelaar võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet Oma tööülesannetega sai ta väga hästi hakkama, ta tegi isegi rohkem kui me oodata oskasime.

Mart teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid.

Selle lühkese ajaga elas hästi sisse Tallinna Linnavalitsus töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne. Mart on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale.

Üldhinnang tehtud tööd kvaliteedile on: 4

Lugupidamisega

Taadu Kinnu