Tallinna Kool
21.10.2019
Mart Õllelaar iseloomustus

Mart Õllelaar oli Tallinna Linnavalitsus ettevõttes praktikal Sotsiaalne töökoht

Tööülesannete teostamise olulisemaid aspekte oli suhtlus klientidega, leppimaks kokku hoolduse teostamise ajad, vajadusel asendusarvutite organiseerimine.

Oma ülesannetega sai Mart väga hästi hakkama, omandas kiirelt vajalikud oskused, oma töökustuste kiireks ja korrektseks täitmiseks. Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. Mart Õllelaar suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. Mart Õllelaar võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet Mart on kohusetundlik, väga töökas, korrektne, täpne ja arenguvõimaline töötaja. Mart on initsiatiivikas ning õpihimuline, viib ennast uute toodetega iseseisvalt ja kiiresti kutssi ning soovib alati uusi teadminija kogemusi rakendada. Tema teab ja oskab ning temalt küsivad kolleegid meeleldi nõu ja abi just aruvti riist- ja tarkvara osas.

Mart teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks.

Kokkuvõttes olen praktikandi tööga rahul

Hindan praktikandi tööd: 5

Lugupidamisega

Taadu Kinnu