Tallinna Kool
19.08.2019
Mart Õllelaar iseloomustus

Kooli Tallinna Kool eriala Tarkvara arendus õppur Mart Õllelaar oli praktikal firmas Tallinna Linnavalitsus Jaanuarist-Juunini.

Tööülesannete teostamise olulisemaid aspekte oli suhtlus klientidega, leppimaks kokku hoolduse teostamise ajad, vajadusel asendusarvutite organiseerimine.

Mart saavutab kõigiga hea kontakti, toetab kolleege ning jagab oma häid erialaseid teadmisi ka kaaslastele. Praktikant sai kõigi talle antud ülesannetega edukalt hakkama töösse suhtus kohusutundega ja tööd tegi korrektselt. Praktikandiga suhtlustasandil probleeme ei esinenud.

Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne.

Selle lühkese ajaga elas hästi sisse Tallinna Linnavalitsus töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne.

Praktikandi hindeks annan 4 (väga hea)

Lugupidamisega

Taadu Kinnu