Tallinna Kool
18.02.2019
Mart Õllelaar iseloomustus

Praktikant Mart Õllelaar omandas praktilisi kogemusi firmas Tallinna Linnavalitsus

Firmas olid praktikandi peamisteks tööülesanneteks ettevõte reklaami ja turundusega tegelemine firma kodulehekülge täiendades ja ettevõte arvutipargi hooldamine.

Mart on initsiatiivikas ning õpihimuline, viib ennast uute toodetega iseseisvalt ja kiiresti kutssi ning soovib alati uusi teadminija kogemusi rakendada. Tema teab ja oskab ning temalt küsivad kolleegid meeleldi nõu ja abi just aruvti riist- ja tarkvara osas. Mart omab potensiaali saada heaks spetsialistiks ettevõttele, kuna ta on sügavalt huvitatud uuest tehnoloogiast. Mart on tagasihoidlik ja järjekindel, näitas üles aktiivselt huvi Tallinna Linnavalitsus infotehnoloogiliste süsteemide vastu. Oma tööülesannetega sai ta väga hästi hakkama, ta tegi isegi rohkem kui me oodata oskasime. Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. Mart Õllelaar suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. Mart Õllelaar võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet

On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne.

Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel. Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule.

Hinnang praktikale on suurepärane (A).

Lugupidamisega

Taadu Kinnu