Majandusülikool
21.10.2019
Mati Suvaline iseloomustus

Õpilane Mati Suvaline koolist Majandusülikool, erialalt Tarkvara arendus sooritas praktika asutuses AS Pesumasinad ja sõbrad ajavahemikul kevadel. Praktika eesmärgiks oli koolis omandatud teoreetiliste teadmiste kinnitamine läbi praktika. Õpilane asus ametikohale nimetusega andmete sisetaja.

Tööülesannete teostamise olulisemaid aspekte oli suhtlus klientidega, leppimaks kokku hoolduse teostamise ajad, vajadusel asendusarvutite organiseerimine.

Mati Suvaline on antud erialal pädev. Tema teab ja oskab ning temalt küsivad kolleegid meeleldi nõu ja abi just aruvti riist- ja tarkvara osas. Oma tööülesannetega sai ta väga hästi hakkama, ta tegi isegi rohkem kui me oodata oskasime. Mati omab potensiaali saada heaks spetsialistiks ettevõttele, kuna ta on sügavalt huvitatud uuest tehnoloogiast. Mati on initsiatiivikas ning õpihimuline, viib ennast uute toodetega iseseisvalt ja kiiresti kutssi ning soovib alati uusi teadminija kogemusi rakendada.

Mati teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks.

Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel.

Hinnang: väga hea.

Lugupidamisega

Ants Kupi