Majandusülikool
01.12.2021
Mati Suvaline iseloomustus

Praktika sooritas Mati firmas AS Pesumasinad ja sõbrad, õppis kiiresti tundma meie põhifunktsioone ja täiendavaid ülesandeid, kohustusi ja vastutusi

Praktika aeg oli jagatud tutvumiseks firma struktuuri, funktsioonidega ja nende täiendamiseks vajaminevate arvutipargi ning tarkvaraga.

Praktikant sai talle püstitatud tööülesannetega väga hästi hakkama, ning tal ei tekkinud probleeme nende lahendamisel. Ka teiste töötajate murede lahendamisel oli ta väga innukas. Mati Suvaline on antud erialal pädev. Oma ülesannetega sai Mati väga hästi hakkama, omandas kiirelt vajalikud oskused, oma töökustuste kiireks ja korrektseks täitmiseks. Mati saavutab kõigiga hea kontakti, toetab kolleege ning jagab oma häid erialaseid teadmisi ka kaaslastele. Käitumine ja suhtlemine töökaaslastega oli korrektne ja eeskujulik. Kolleegina on Mati abivalmis, hästi sõbralik, heasoovlik ja toetav.

On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Mati teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest.

Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel.

Hinnang praktikale on suurepärane (A).

Lugupidamisega

Ants Kupi