Majandusülikool
31.05.2020
Mati Suvaline iseloomustus

Tallinna Majanduskooli õpilane Mati Suvaline viibis praktikal firmas AS Pesumasinad ja sõbrad

Tema peamisteks tööülesanneteks on Pesumasina nupude keeramine õiges taktis.

Mati on tagasihoidlik ja järjekindel, näitas üles aktiivselt huvi AS Pesumasinad ja sõbrad infotehnoloogiliste süsteemide vastu. Oma tööülesannetega sai ta väga hästi hakkama, ta tegi isegi rohkem kui me oodata oskasime. Praktikant sai kõigi talle antud ülesannetega edukalt hakkama töösse suhtus kohusutundega ja tööd tegi korrektselt. Praktikandiga suhtlustasandil probleeme ei esinenud. Oma ülesannetega sai Mati väga hästi hakkama, omandas kiirelt vajalikud oskused, oma töökustuste kiireks ja korrektseks täitmiseks.

On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang Mati teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne.

Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule.

Praktikandi tööd hindaksin hindega 5

Lugupidamisega

Ants Kupi