Majandusülikool
19.08.2019
Mati Suvaline iseloomustus

Tallinna Majanduskooli õpilane Mati Suvaline viibis praktikal firmas AS Pesumasinad ja sõbrad

Tema põhilisteks tööülesanneteks oli Pesumasina nupude keeramine õiges taktis samuti ka Pesumasina nupude keeramine õiges taktis.

Õpilane Mati Suvaline on kohustetundlik, täpne ja iseseisev. Töötajatega suhtemisel oli Mati viisakas ning aupaklik. Jättis endast väga avatud ja sõbraliku mulje. Mati on tagasihoidlik ja järjekindel, näitas üles aktiivselt huvi AS Pesumasinad ja sõbrad infotehnoloogiliste süsteemide vastu. Oma töös oli praktikant rahulik ja järjekindel. Alustatud töö viidi alati lõpuni.

Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang Mati teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks.

Kokkuvõttes olen praktikandi tööga rahul

Praktikandi tööd hindaksin hindega 5

Lugupidamisega

Ants Kupi