Majandusülikool
18.02.2019
Mati Suvaline iseloomustus

Mati Suvaline oli AS Pesumasinad ja sõbrad ettevõttes praktikal andmete sisetaja

Praktika perioodil vastas Mati peamisels tehnilise toe telefonile, juhendas uut töötajat ning täiendas end toodete ja teenuste vallas.

Oma ülesannetega sai Mati väga hästi hakkama, omandas kiirelt vajalikud oskused, oma töökustuste kiireks ja korrektseks täitmiseks. Mati õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel Kolleegina on Mati abivalmis, hästi sõbralik, heasoovlik ja toetav. Mati on kohusetundlik, väga töökas, korrektne, täpne ja arenguvõimaline töötaja.

Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. Mati teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang

Mati on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale. Selle lühkese ajaga elas hästi sisse AS Pesumasinad ja sõbrad töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne.

Hinnang praktikale on suurepärane (A).

Lugupidamisega

Ants Kupi