Majandusülikool
23.07.2024
Mati Suvaline iseloomustus

Kooli Majandusülikool eriala Tarkvara arendus õppur Mati Suvaline oli praktikal firmas AS Pesumasinad ja sõbrad kevadel.

Praktikandi peamiseks ülesandeks oli AS Pesumasinad ja sõbrad IT spetsialisti assisteerimine, klientide IT probleemide lahendamisel.

Kolleegina on Mati abivalmis, hästi sõbralik, heasoovlik ja toetav. Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. Mati Suvaline suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. Mati Suvaline võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet Mati on initsiatiivikas ning õpihimuline, viib ennast uute toodetega iseseisvalt ja kiiresti kutssi ning soovib alati uusi teadminija kogemusi rakendada. Oma töös oli praktikant rahulik ja järjekindel. Alustatud töö viidi alati lõpuni.

Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks.

Selle lühkese ajaga elas hästi sisse AS Pesumasinad ja sõbrad töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne. Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel.

Praktikandi tööd hindaksin hindega 5

Lugupidamisega

Ants Kupi