Majandusülikool
16.12.2018
Mati Suvaline iseloomustus

Iseloomustus on praktika aruande lisana esitamiseks koolile Majandusülikool. Mati Suvaline oli AS Pesumasinad ja sõbrad ettevõttes parktikal ajavehmikul kevadel

Tema peamiste tööülesanded olid Pesumasina nupude keeramine õiges taktis

Mati omab potensiaali saada heaks spetsialistiks ettevõttele, kuna ta on sügavalt huvitatud uuest tehnoloogiast. Tema teab ja oskab ning temalt küsivad kolleegid meeleldi nõu ja abi just aruvti riist- ja tarkvara osas.

On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid.

Mati on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale. Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel.

Hindaksin tema tööd praktikal hindega: 5

Lugupidamisega

Ants Kupi