Majandusülikool
17.04.2021
Mati Suvaline iseloomustus

Mati Suvaline viibis AS Pesumasinad ja sõbrad logistika osakonnas praktikal

Osales aktiivselt igapäevatöös ja tekkinud probleemide lahendamisel koos põhitöötajatega.

Mati Suvaline on antud erialal pädev. Töötajatega suhtemisel oli Mati viisakas ning aupaklik. Jättis endast väga avatud ja sõbraliku mulje. Mati on initsiatiivikas ning õpihimuline, viib ennast uute toodetega iseseisvalt ja kiiresti kutssi ning soovib alati uusi teadminija kogemusi rakendada. Praktikant sai kõigi talle antud ülesannetega edukalt hakkama töösse suhtus kohusutundega ja tööd tegi korrektselt. Praktikandiga suhtlustasandil probleeme ei esinenud. Õpilane Mati Suvaline on kohustetundlik, täpne ja iseseisev.

On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid.

Mati on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale.

ja hindan tema praktikat hindega A.

Lugupidamisega

Ants Kupi