Majandusülikool
24.04.2019
Mati Suvaline iseloomustus

Mati Suvaline viibis AS Pesumasinad ja sõbrad logistika osakonnas praktikal

Praktika perioodil vastas Mati peamisels tehnilise toe telefonile, juhendas uut töötajat ning täiendas end toodete ja teenuste vallas.

Oma ülesannetega sai Mati väga hästi hakkama, omandas kiirelt vajalikud oskused, oma töökustuste kiireks ja korrektseks täitmiseks. Oma tööülesannetega sai ta väga hästi hakkama, ta tegi isegi rohkem kui me oodata oskasime. Praktikant sai kõigi talle antud ülesannetega edukalt hakkama töösse suhtus kohusutundega ja tööd tegi korrektselt. Praktikandiga suhtlustasandil probleeme ei esinenud.

Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. Mati teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang

Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule. Mati on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale.

ja hindan tema praktikat hindega A.

Lugupidamisega

Ants Kupi