Võrumaa Ühendatud Maaparanduskool
04.08.2021
Joonas Rebane iseloomustus

Praktika sooritas Joonas firmas OÜ Häkker, õppis kiiresti tundma meie põhifunktsioone ja täiendavaid ülesandeid, kohustusi ja vastutusi

Praktika perioodil vastas Joonas peamisels tehnilise toe telefonile, juhendas uut töötajat ning täiendas end toodete ja teenuste vallas.

Oma töös oli praktikant rahulik ja järjekindel. Alustatud töö viidi alati lõpuni. Tema teab ja oskab ning temalt küsivad kolleegid meeleldi nõu ja abi just aruvti riist- ja tarkvara osas. Praktikant sai talle püstitatud tööülesannetega väga hästi hakkama, ning tal ei tekkinud probleeme nende lahendamisel. Ka teiste töötajate murede lahendamisel oli ta väga innukas. Töötajatega suhtemisel oli Joonas viisakas ning aupaklik. Jättis endast väga avatud ja sõbraliku mulje. Praktikant sai kõigi talle antud ülesannetega edukalt hakkama töösse suhtus kohusutundega ja tööd tegi korrektselt. Praktikandiga suhtlustasandil probleeme ei esinenud. Joonas saavutab kõigiga hea kontakti, toetab kolleege ning jagab oma häid erialaseid teadmisi ka kaaslastele.

On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Joonas teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang

Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel. Joonas on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale.

Praktikandi hindeks annan 4 (väga hea)

Lugupidamisega

Bill Värav