Võrumaa Ühendatud Maaparanduskool
19.08.2019
Joonas Rebane iseloomustus

Õpilane Joonas Rebane koolist Võrumaa Ühendatud Maaparanduskool, erialalt Tarkvara arendus sooritas praktika asutuses OÜ Häkker ajavahemikul Jaanuarist-Juunini. Praktika eesmärgiks oli koolis omandatud teoreetiliste teadmiste kinnitamine läbi praktika. Õpilane asus ametikohale nimetusega häkker.

Joonas lahendab igapäevaselt klientide telekommunikatsiooni- ja andmeside probleeme ning nõustab neid arvuti riist- ja tarkvara vallas.

Kolleegina on Joonas abivalmis, hästi sõbralik, heasoovlik ja toetav. Joonas on kohusetundlik, väga töökas, korrektne, täpne ja arenguvõimaline töötaja. Oma ülesannetega sai Joonas väga hästi hakkama, omandas kiirelt vajalikud oskused, oma töökustuste kiireks ja korrektseks täitmiseks.

Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks.

Selle lühkese ajaga elas hästi sisse OÜ Häkker töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne. Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule.

Hindaksin tema tööd praktikal hindega: 5

Lugupidamisega

Bill Värav