Võrumaa Ühendatud Maaparanduskool
21.10.2019
Joonas Rebane iseloomustus

Joonas Rebane õpib koolis Võrumaa Ühendatud Maaparanduskool erialal Tarkvara arendus ning ühendas oma praktika igapäevase tööga.

Praktika jooksul tuvus Joonas Rebane ettevõtte OÜ Häkker struktuuriga. Tööülesanded: #TOOYLESANDED.

Joonas õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel Õpilane Joonas Rebane on kohustetundlik, täpne ja iseseisev. Oma töös oli praktikant rahulik ja järjekindel. Alustatud töö viidi alati lõpuni. Praktikant sai talle püstitatud tööülesannetega väga hästi hakkama, ning tal ei tekkinud probleeme nende lahendamisel. Ka teiste töötajate murede lahendamisel oli ta väga innukas. Käitumine ja suhtlemine töökaaslastega oli korrektne ja eeskujulik.

Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang

Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel.

Üldhinnang tehtud tööd kvaliteedile on: 4

Lugupidamisega

Bill Värav