Võrumaa Ühendatud Maaparanduskool
16.12.2018
Joonas Rebane iseloomustus

Praktikant, Joonas Rebane, töötas firmas OÜ Häkker praktikal.

Praktilise tegevusena tehti - uute arvutite ja võrguprinterite ettevalmisetemine tööks, võrguseadmete markeerimine ja jälgimine ja ühendused kohtarvutitega, kasutusest mahavõetud arvutite testimine ja seisundi fikseerimine, kasutajate arvutitesse tarkvara istalleerimine.

Õpilane Joonas Rebane on kohustetundlik, täpne ja iseseisev. Joonas on tagasihoidlik ja järjekindel, näitas üles aktiivselt huvi OÜ Häkker infotehnoloogiliste süsteemide vastu. Oma ülesannetega sai Joonas väga hästi hakkama, omandas kiirelt vajalikud oskused, oma töökustuste kiireks ja korrektseks täitmiseks. Joonas on initsiatiivikas ning õpihimuline, viib ennast uute toodetega iseseisvalt ja kiiresti kutssi ning soovib alati uusi teadminija kogemusi rakendada. Praktikant sai talle püstitatud tööülesannetega väga hästi hakkama, ning tal ei tekkinud probleeme nende lahendamisel. Ka teiste töötajate murede lahendamisel oli ta väga innukas.

Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang Joonas teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest.

Selle lühkese ajaga elas hästi sisse OÜ Häkker töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne. Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel.

Hindan praktikandi tööd: 5

Lugupidamisega

Bill Värav