Võrumaa Ühendatud Maaparanduskool
20.06.2019
Joonas Rebane iseloomustus

Iseloomustus on praktika aruande lisana esitamiseks koolile Võrumaa Ühendatud Maaparanduskool. Joonas Rebane oli OÜ Häkker ettevõttes parktikal ajavehmikul Jaanuarist-Juunini

Praktilise tegevusena tehti - uute arvutite ja võrguprinterite ettevalmisetemine tööks, võrguseadmete markeerimine ja jälgimine ja ühendused kohtarvutitega, kasutusest mahavõetud arvutite testimine ja seisundi fikseerimine, kasutajate arvutitesse tarkvara istalleerimine.

Oma ülesannetega sai Joonas väga hästi hakkama, omandas kiirelt vajalikud oskused, oma töökustuste kiireks ja korrektseks täitmiseks. Käitumine ja suhtlemine töökaaslastega oli korrektne ja eeskujulik. Õpilane Joonas Rebane on kohustetundlik, täpne ja iseseisev.

Joonas teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang

Selle lühkese ajaga elas hästi sisse OÜ Häkker töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne. Joonas on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale.

Üldhinnang tehtud tööle ja praktikandile "väga hea"(5).

Lugupidamisega

Bill Värav