Võrumaa Ühendatud Maaparanduskool
01.12.2021
Joonas Rebane iseloomustus

Kooli Võrumaa Ühendatud Maaparanduskool eriala Tarkvara arendus õppur Joonas Rebane oli praktikal firmas OÜ Häkker Jaanuarist-Juunini.

Praktika perioodil vastas Joonas peamisels tehnilise toe telefonile, juhendas uut töötajat ning täiendas end toodete ja teenuste vallas.

Joonas õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel Tema teab ja oskab ning temalt küsivad kolleegid meeleldi nõu ja abi just aruvti riist- ja tarkvara osas. Kolleegina on Joonas abivalmis, hästi sõbralik, heasoovlik ja toetav. Käitumine ja suhtlemine töökaaslastega oli korrektne ja eeskujulik.

Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Joonas teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest.

Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel. Kokkuvõttes olen praktikandi tööga rahul

ja hindan tema praktikat hindega A.

Lugupidamisega

Bill Värav