Võrumaa Ühendatud Maaparanduskool
31.05.2020
Joonas Rebane iseloomustus

Praktikant Joonas Rebane omandas praktilisi kogemusi firmas OÜ Häkker

Praktika perioodil vastas Joonas peamisels tehnilise toe telefonile, juhendas uut töötajat ning täiendas end toodete ja teenuste vallas.

Kolleegina on Joonas abivalmis, hästi sõbralik, heasoovlik ja toetav. Joonas saavutab kõigiga hea kontakti, toetab kolleege ning jagab oma häid erialaseid teadmisi ka kaaslastele. Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. Joonas Rebane suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. Joonas Rebane võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet Tema teab ja oskab ning temalt küsivad kolleegid meeleldi nõu ja abi just aruvti riist- ja tarkvara osas.

On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. Joonas teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang

Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel.

Praktikandi hindeks annan 4 (väga hea)

Lugupidamisega

Bill Värav