Võrumaa Ühendatud Maaparanduskool
17.04.2021
Joonas Rebane iseloomustus

Iseloomustus on praktika aruande lisana esitamiseks koolile Võrumaa Ühendatud Maaparanduskool. Joonas Rebane oli OÜ Häkker ettevõttes parktikal ajavehmikul Jaanuarist-Juunini

Praktikandi peamiseks ülesandeks oli OÜ Häkker IT spetsialisti assisteerimine, klientide IT probleemide lahendamisel.

Käitumine ja suhtlemine töökaaslastega oli korrektne ja eeskujulik. Joonas saavutab kõigiga hea kontakti, toetab kolleege ning jagab oma häid erialaseid teadmisi ka kaaslastele. Joonas on tagasihoidlik ja järjekindel, näitas üles aktiivselt huvi OÜ Häkker infotehnoloogiliste süsteemide vastu.

Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Joonas teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest.

Kokkuvõttes olen praktikandi tööga rahul

Praktikandi tööd hindaksin hindega 5

Lugupidamisega

Bill Värav