Võrumaa Ühendatud Maaparanduskool
18.02.2019
Joonas Rebane iseloomustus

Praktikant: Joonas Rebane. Amet: häkker. Periood: Jaanuarist-Juunini

Joonas Rebane oli kohustuste täitmisel väga korrektne ning võttis oma tööd väga tõsiselt.

Käitumine ja suhtlemine töökaaslastega oli korrektne ja eeskujulik. Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. Joonas Rebane suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. Joonas Rebane võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet Oma töös oli praktikant rahulik ja järjekindel. Alustatud töö viidi alati lõpuni. Joonas on tagasihoidlik ja järjekindel, näitas üles aktiivselt huvi OÜ Häkker infotehnoloogiliste süsteemide vastu. Joonas saavutab kõigiga hea kontakti, toetab kolleege ning jagab oma häid erialaseid teadmisi ka kaaslastele.

On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid.

Selle lühkese ajaga elas hästi sisse OÜ Häkker töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne.

Üldhinnang tehtud tööd kvaliteedile on: 4

Lugupidamisega

Bill Värav