Võrumaa Ühendatud Maaparanduskool
24.04.2019
Joonas Rebane iseloomustus

Kooli Võrumaa Ühendatud Maaparanduskool "Tarkvara arendus" eriala II kursuse üliõpilane Joonas Rebane oli praktikal Jaanuarist-Juunini ettevõttes OÜ Häkker.

Praktilise tegevusena tehti - uute arvutite ja võrguprinterite ettevalmisetemine tööks, võrguseadmete markeerimine ja jälgimine ja ühendused kohtarvutitega, kasutusest mahavõetud arvutite testimine ja seisundi fikseerimine, kasutajate arvutitesse tarkvara istalleerimine.

Käitumine ja suhtlemine töökaaslastega oli korrektne ja eeskujulik. Joonas on tagasihoidlik ja järjekindel, näitas üles aktiivselt huvi OÜ Häkker infotehnoloogiliste süsteemide vastu. Õpilane Joonas Rebane on kohustetundlik, täpne ja iseseisev. Joonas Rebane on antud erialal pädev. Joonas on initsiatiivikas ning õpihimuline, viib ennast uute toodetega iseseisvalt ja kiiresti kutssi ning soovib alati uusi teadminija kogemusi rakendada.

Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks.

Kokkuvõttes olen praktikandi tööga rahul Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel. Joonas on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale.

Hinnang praktikale on suurepärane (A).

Lugupidamisega

Bill Värav