Tallinna Kõrgem IT tehnikum
31.05.2020
Erki Saabas iseloomustus

Erki Saabas õpib koolis Tallinna Kõrgem IT tehnikum erialal Tarkvara Arendus ning ühendas oma praktika igapäevase tööga.

Praktilise tegevusena tehti - uute arvutite ja võrguprinterite ettevalmisetemine tööks, võrguseadmete markeerimine ja jälgimine ja ühendused kohtarvutitega, kasutusest mahavõetud arvutite testimine ja seisundi fikseerimine, kasutajate arvutitesse tarkvara istalleerimine.

Erki Saabas on antud erialal pädev. Oma ülesannetega sai Erki väga hästi hakkama, omandas kiirelt vajalikud oskused, oma töökustuste kiireks ja korrektseks täitmiseks. Oma töös oli praktikant rahulik ja järjekindel. Alustatud töö viidi alati lõpuni.

Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne.

Selle lühkese ajaga elas hästi sisse Elion töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne.

Hinnang praktikale on suurepärane (A).

Lugupidamisega