Tallinna Kõrgem IT tehnikum
23.07.2024
Erki Saabas iseloomustus

Praktikant, Erki Saabas, töötas firmas Elion praktikal.

Praktika aeg oli jagatud tutvumiseks firma struktuuri, funktsioonidega ja nende täiendamiseks vajaminevate arvutipargi ning tarkvaraga.

Kolleegina on Erki abivalmis, hästi sõbralik, heasoovlik ja toetav. Praktikant sai kõigi talle antud ülesannetega edukalt hakkama töösse suhtus kohusutundega ja tööd tegi korrektselt. Praktikandiga suhtlustasandil probleeme ei esinenud. Erki on tagasihoidlik ja järjekindel, näitas üles aktiivselt huvi Elion infotehnoloogiliste süsteemide vastu. Töötajatega suhtemisel oli Erki viisakas ning aupaklik. Jättis endast väga avatud ja sõbraliku mulje. Erki on kohusetundlik, väga töökas, korrektne, täpne ja arenguvõimaline töötaja. Praktikant sai talle püstitatud tööülesannetega väga hästi hakkama, ning tal ei tekkinud probleeme nende lahendamisel. Ka teiste töötajate murede lahendamisel oli ta väga innukas.

Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks.

Selle lühkese ajaga elas hästi sisse Elion töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne. Erki on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale.

ja hindan tema praktikat hindega A.

Lugupidamisega