Tallinna Kõrgem IT tehnikum
24.04.2019
Erki Saabas iseloomustus

Erki Saabas õpib koolis Tallinna Kõrgem IT tehnikum erialal Tarkvara Arendus ning ühendas oma praktika igapäevase tööga.

Praktikandi peamiseks ülesandeks oli Elion IT spetsialisti assisteerimine, klientide IT probleemide lahendamisel.

Käitumine ja suhtlemine töökaaslastega oli korrektne ja eeskujulik. Erki on initsiatiivikas ning õpihimuline, viib ennast uute toodetega iseseisvalt ja kiiresti kutssi ning soovib alati uusi teadminija kogemusi rakendada. Oma tööülesannetega sai ta väga hästi hakkama, ta tegi isegi rohkem kui me oodata oskasime. Praktikant sai kõigi talle antud ülesannetega edukalt hakkama töösse suhtus kohusutundega ja tööd tegi korrektselt. Praktikandiga suhtlustasandil probleeme ei esinenud. Erki õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel

Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks.

Kokkuvõttes olen praktikandi tööga rahul

Üldhinnang tehtud tööle ja praktikandile "väga hea"(5).

Lugupidamisega