Tallinna Kõrgem IT tehnikum
20.06.2019
Erki Saabas iseloomustus

Praktika sooritas Erki firmas Elion, õppis kiiresti tundma meie põhifunktsioone ja täiendavaid ülesandeid, kohustusi ja vastutusi

Tema peamisteks tööülesanneteks on Programmerida helpdeski tarkvara..

Erki omab potensiaali saada heaks spetsialistiks ettevõttele, kuna ta on sügavalt huvitatud uuest tehnoloogiast. Käitumine ja suhtlemine töökaaslastega oli korrektne ja eeskujulik. Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. Erki Saabas suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. Erki Saabas võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet Erki on tagasihoidlik ja järjekindel, näitas üles aktiivselt huvi Elion infotehnoloogiliste süsteemide vastu. Oma töös oli praktikant rahulik ja järjekindel. Alustatud töö viidi alati lõpuni.

On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. Erki teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest.

Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel. Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule.

Hinnang praktikale on suurepärane (A).

Lugupidamisega