Tallinna Kõrgem IT tehnikum
21.10.2019
Erki Saabas iseloomustus

Praktikant Erki Saabas omandas praktilisi kogemusi firmas Elion

Praktika perioodil vastas Erki peamisels tehnilise toe telefonile, juhendas uut töötajat ning täiendas end toodete ja teenuste vallas.

Erki Saabas on antud erialal pädev. Erki õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel

Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid.

Selle lühkese ajaga elas hästi sisse Elion töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne.

Praktika hinne: 5 (suurepärane)

Lugupidamisega