Tallinna Kõrgem IT tehnikum
18.04.2021
Erki Saabas iseloomustus

Praktikant Erki Saabas omandas praktilisi kogemusi firmas Elion

Erki lahendab igapäevaselt klientide telekommunikatsiooni- ja andmeside probleeme ning nõustab neid arvuti riist- ja tarkvara vallas.

Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. Erki Saabas suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. Erki Saabas võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet Erki õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel Erki on tagasihoidlik ja järjekindel, näitas üles aktiivselt huvi Elion infotehnoloogiliste süsteemide vastu. Erki on initsiatiivikas ning õpihimuline, viib ennast uute toodetega iseseisvalt ja kiiresti kutssi ning soovib alati uusi teadminija kogemusi rakendada. Erki on kohusetundlik, väga töökas, korrektne, täpne ja arenguvõimaline töötaja.

Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. Erki teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks.

Selle lühkese ajaga elas hästi sisse Elion töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne. Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule.

Praktikandi tööd hindaksin hindega 5

Lugupidamisega