Tallinna Kõrgem IT tehnikum
15.08.2020
Erki Saabas iseloomustus

Praktikant Erki Saabas omandas praktilisi kogemusi firmas Elion

Erki lahendab igapäevaselt klientide telekommunikatsiooni- ja andmeside probleeme ning nõustab neid arvuti riist- ja tarkvara vallas.

Erki õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel Erki saavutab kõigiga hea kontakti, toetab kolleege ning jagab oma häid erialaseid teadmisi ka kaaslastele. Käitumine ja suhtlemine töökaaslastega oli korrektne ja eeskujulik.

Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang

Erki on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale. Selle lühkese ajaga elas hästi sisse Elion töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne.

Üldhinnang tehtud tööd kvaliteedile on: 4

Lugupidamisega