Kukevere Kõrgkool
24.04.2019
Merike Marks iseloomustus

Praktika sooritas Merike firmas HTML Stream OÜ, õppis kiiresti tundma meie põhifunktsioone ja täiendavaid ülesandeid, kohustusi ja vastutusi

Praktikandi peamiseks ülesandeks oli HTML Stream OÜ IT spetsialisti assisteerimine, klientide IT probleemide lahendamisel.

Merike õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel Käitumine ja suhtlemine töökaaslastega oli korrektne ja eeskujulik. Töötajatega suhtemisel oli Merike viisakas ning aupaklik. Jättis endast väga avatud ja sõbraliku mulje.

Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid.

Merike on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale. Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule.

Praktika hinne: 5 (suurepärane)

Lugupidamisega

Igor Kräsin