Kukevere Kõrgkool
21.11.2019
Merike Marks iseloomustus

Iseloomustus on praktika aruande lisana esitamiseks koolile Kukevere Kõrgkool. Merike Marks oli HTML Stream OÜ ettevõttes parktikal ajavehmikul 15 jan 2008 a. kuni 25 mai 2008 a.

Merike Marks oli kohustuste täitmisel väga korrektne ning võttis oma tööd väga tõsiselt.

Käitumine ja suhtlemine töökaaslastega oli korrektne ja eeskujulik. Merike omab potensiaali saada heaks spetsialistiks ettevõttele, kuna ta on sügavalt huvitatud uuest tehnoloogiast. Praktikant sai talle püstitatud tööülesannetega väga hästi hakkama, ning tal ei tekkinud probleeme nende lahendamisel. Ka teiste töötajate murede lahendamisel oli ta väga innukas.

Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Merike teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest.

Selle lühkese ajaga elas hästi sisse HTML Stream OÜ töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne.

Praktikandi tööd hindaksin hindega 5

Lugupidamisega

Igor Kräsin