Kukevere Kõrgkool
18.04.2021
Merike Marks iseloomustus

Merike Marks õpib koolis Kukevere Kõrgkool erialal Arvutite teadus ning ühendas oma praktika igapäevase tööga.

Praktikandi üleanneteks kujunes arvutite riistvara kontrollimine ja töökorda seadmine, samuti tarkvara installeerimine, Windows NT operatsioonisüsteemi lisamine Windows 2000 domeeni, kus töötas Active Directory teenus aga ka mitmeid muid väiksemaid töid.

Merike Marks on antud erialal pädev. Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. Merike Marks suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. Merike Marks võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet Merike on tagasihoidlik ja järjekindel, näitas üles aktiivselt huvi HTML Stream OÜ infotehnoloogiliste süsteemide vastu. Oma tööülesannetega sai ta väga hästi hakkama, ta tegi isegi rohkem kui me oodata oskasime. Merike õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel Merike omab potensiaali saada heaks spetsialistiks ettevõttele, kuna ta on sügavalt huvitatud uuest tehnoloogiast.

Merike teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks.

Selle lühkese ajaga elas hästi sisse HTML Stream OÜ töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne.

Praktikandi hindeks annan 4 (väga hea)

Lugupidamisega

Igor Kräsin