Kukevere Kõrgkool
23.07.2024
Merike Marks iseloomustus

Merike Marks koolist Kukevere Kõrgkool, erialalt Arvutite teadus viibis asutuses HTML Stream OÜ praktikal 15 jan 2008 a. kuni 25 mai 2008 a., ning täitis sellel ajal kohustusi ametikohal PHP programmeerimine.

Osales aktiivselt igapäevatöös ja tekkinud probleemide lahendamisel koos põhitöötajatega.

Merike Marks on antud erialal pädev. Praktikant sai talle püstitatud tööülesannetega väga hästi hakkama, ning tal ei tekkinud probleeme nende lahendamisel. Ka teiste töötajate murede lahendamisel oli ta väga innukas. Töötajatega suhtemisel oli Merike viisakas ning aupaklik. Jättis endast väga avatud ja sõbraliku mulje. Käitumine ja suhtlemine töökaaslastega oli korrektne ja eeskujulik.

Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. Merike teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne.

Kokkuvõttes olen praktikandi tööga rahul Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel.

Üldhinnang tehtud tööle ja praktikandile "väga hea"(5).

Lugupidamisega

Igor Kräsin