Kukevere Kõrgkool
04.08.2021
Merike Marks iseloomustus

Merike Marks õpib koolis Kukevere Kõrgkool erialal Arvutite teadus ning ühendas oma praktika igapäevase tööga.

Praktika aeg oli jagatud tutvumiseks firma struktuuri, funktsioonidega ja nende täiendamiseks vajaminevate arvutipargi ning tarkvaraga.

Õpilane Merike Marks on kohustetundlik, täpne ja iseseisev. Kolleegina on Merike abivalmis, hästi sõbralik, heasoovlik ja toetav. Praktikant sai kõigi talle antud ülesannetega edukalt hakkama töösse suhtus kohusutundega ja tööd tegi korrektselt. Praktikandiga suhtlustasandil probleeme ei esinenud. Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. Merike Marks suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. Merike Marks võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet

On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. Merike teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang

Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel.

Praktikandi tööd hindaksin hindega 5

Lugupidamisega

Igor Kräsin