Kukevere Kõrgkool
16.12.2018
Merike Marks iseloomustus

Merike Marks õpib koolis Kukevere Kõrgkool erialal Arvutite teadus ning ühendas oma praktika igapäevase tööga.

Praktika aeg oli jagatud tutvumiseks firma struktuuri, funktsioonidega ja nende täiendamiseks vajaminevate arvutipargi ning tarkvaraga.

Oma ülesannetega sai Merike väga hästi hakkama, omandas kiirelt vajalikud oskused, oma töökustuste kiireks ja korrektseks täitmiseks. Töötajatega suhtemisel oli Merike viisakas ning aupaklik. Jättis endast väga avatud ja sõbraliku mulje. Oma töös oli praktikant rahulik ja järjekindel. Alustatud töö viidi alati lõpuni. Praktikant sai kõigi talle antud ülesannetega edukalt hakkama töösse suhtus kohusutundega ja tööd tegi korrektselt. Praktikandiga suhtlustasandil probleeme ei esinenud. Praktikant sai talle püstitatud tööülesannetega väga hästi hakkama, ning tal ei tekkinud probleeme nende lahendamisel. Ka teiste töötajate murede lahendamisel oli ta väga innukas. Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. Merike Marks suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. Merike Marks võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet

Merike teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks.

Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel. Merike on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale. Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule.

Hinnang: väga hea.

Lugupidamisega

Igor Kräsin