Kukevere Kõrgkool
15.08.2020
Merike Marks iseloomustus

Kooli Kukevere Kõrgkool "Arvutite teadus" eriala II kursuse üliõpilane Merike Marks oli praktikal 15 jan 2008 a. kuni 25 mai 2008 a. ettevõttes HTML Stream OÜ.

Tema peamisteks tööülesanneteks on infosüsteemide loomine.

Merike saavutab kõigiga hea kontakti, toetab kolleege ning jagab oma häid erialaseid teadmisi ka kaaslastele. Merike Marks on antud erialal pädev. Oma tööülesannetega sai ta väga hästi hakkama, ta tegi isegi rohkem kui me oodata oskasime.

Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. Merike teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang

Selle lühkese ajaga elas hästi sisse HTML Stream OÜ töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne. Merike on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale. Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel.

Praktika hinne: 5 (suurepärane)

Lugupidamisega

Igor Kräsin