Kukevere Kõrgkool
01.12.2021
Merike Marks iseloomustus

Kooli Kukevere Kõrgkool eriala Arvutite teadus õppur Merike Marks oli praktikal firmas HTML Stream OÜ 15 jan 2008 a. kuni 25 mai 2008 a..

Praktikandil oli võimalik tutvuda HTML Stream OÜ infosüsteemiga. kehtivate eeskirjadega ning abiks olla kasutajatoe igapäevases töös.

Merike on initsiatiivikas ning õpihimuline, viib ennast uute toodetega iseseisvalt ja kiiresti kutssi ning soovib alati uusi teadminija kogemusi rakendada. Käitumine ja suhtlemine töökaaslastega oli korrektne ja eeskujulik. Kolleegina on Merike abivalmis, hästi sõbralik, heasoovlik ja toetav.

Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks.

Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule.

Praktikandi tööd hindaksin hindega 5

Lugupidamisega

Igor Kräsin