Kukevere Kõrgkool
20.07.2019
Merike Marks iseloomustus

Kooli Kukevere Kõrgkool eriala Arvutite teadus õppur Merike Marks oli praktikal firmas HTML Stream OÜ 15 jan 2008 a. kuni 25 mai 2008 a..

Praktikandi üleanneteks kujunes arvutite riistvara kontrollimine ja töökorda seadmine, samuti tarkvara installeerimine, Windows NT operatsioonisüsteemi lisamine Windows 2000 domeeni, kus töötas Active Directory teenus aga ka mitmeid muid väiksemaid töid.

Töötajatega suhtemisel oli Merike viisakas ning aupaklik. Jättis endast väga avatud ja sõbraliku mulje. Merike on initsiatiivikas ning õpihimuline, viib ennast uute toodetega iseseisvalt ja kiiresti kutssi ning soovib alati uusi teadminija kogemusi rakendada. Merike on kohusetundlik, väga töökas, korrektne, täpne ja arenguvõimaline töötaja. Kolleegina on Merike abivalmis, hästi sõbralik, heasoovlik ja toetav.

Merike teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang

Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule.

Hindaksin tema tööd praktikal hindega: 5

Lugupidamisega

Igor Kräsin