Kukevere Kõrgkool
19.08.2019
Merike Marks iseloomustus

Merike Marks viibis HTML Stream OÜ logistika osakonnas praktikal

Praktikandil oli võimalik tutvuda HTML Stream OÜ infosüsteemiga. kehtivate eeskirjadega ning abiks olla kasutajatoe igapäevases töös.

Praktikant sai kõigi talle antud ülesannetega edukalt hakkama töösse suhtus kohusutundega ja tööd tegi korrektselt. Praktikandiga suhtlustasandil probleeme ei esinenud. Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. Merike Marks suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. Merike Marks võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet Oma töös oli praktikant rahulik ja järjekindel. Alustatud töö viidi alati lõpuni. Merike on kohusetundlik, väga töökas, korrektne, täpne ja arenguvõimaline töötaja.

On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. Merike teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest.

Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel. Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule.

ja hindan tema praktikat hindega A.

Lugupidamisega

Igor Kräsin