Tallinna Ärikool
20.06.2019
Jaanus Suusk iseloomustus

Jaanus Suusk viibis Veebitreialid OÜ logistika osakonnas praktikal

Praktika aeg oli jagatud tutvumiseks firma struktuuri, funktsioonidega ja nende täiendamiseks vajaminevate arvutipargi ning tarkvaraga.

Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. Jaanus Suusk suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. Jaanus Suusk võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet Tema teab ja oskab ning temalt küsivad kolleegid meeleldi nõu ja abi just aruvti riist- ja tarkvara osas. Õpilane Jaanus Suusk on kohustetundlik, täpne ja iseseisev. Käitumine ja suhtlemine töökaaslastega oli korrektne ja eeskujulik. Jaanus õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel Jaanus on tagasihoidlik ja järjekindel, näitas üles aktiivselt huvi Veebitreialid OÜ infotehnoloogiliste süsteemide vastu.

Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang Jaanus teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne.

Selle lühkese ajaga elas hästi sisse Veebitreialid OÜ töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne. Kokkuvõttes olen praktikandi tööga rahul

Praktikandi hindeks annan 4 (väga hea)

Lugupidamisega

Kristiina Huinmets