Tallinna Ärikool
19.08.2019
Jaanus Suusk iseloomustus

Kooli Tallinna Ärikool eriala Tarkvara Arendus õppur Jaanus Suusk oli praktikal firmas Veebitreialid OÜ 1 jan 2009 a. kuni 25 mai 2009 a..

Praktika jooksul tuvus Jaanus Suusk ettevõtte Veebitreialid OÜ struktuuriga. Tööülesanded: #TOOYLESANDED.

Tema teab ja oskab ning temalt küsivad kolleegid meeleldi nõu ja abi just aruvti riist- ja tarkvara osas. Praktikant sai kõigi talle antud ülesannetega edukalt hakkama töösse suhtus kohusutundega ja tööd tegi korrektselt. Praktikandiga suhtlustasandil probleeme ei esinenud. Jaanus Suusk on antud erialal pädev.

Jaanus teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang

Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule. Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel. Kokkuvõttes olen praktikandi tööga rahul

Praktikandi tööd hindaksin hindega 5

Lugupidamisega

Kristiina Huinmets