Tallinna Ärikool
18.02.2019
Jaanus Suusk iseloomustus

Praktikant Jaanus Suusk omandas praktilisi kogemusi firmas Veebitreialid OÜ

Tööülesannete teostamise olulisemaid aspekte oli suhtlus klientidega, leppimaks kokku hoolduse teostamise ajad, vajadusel asendusarvutite organiseerimine.

Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. Jaanus Suusk suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. Jaanus Suusk võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet Oma töös oli praktikant rahulik ja järjekindel. Alustatud töö viidi alati lõpuni. Jaanus on tagasihoidlik ja järjekindel, näitas üles aktiivselt huvi Veebitreialid OÜ infotehnoloogiliste süsteemide vastu. Oma tööülesannetega sai ta väga hästi hakkama, ta tegi isegi rohkem kui me oodata oskasime. Jaanus õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel

Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Jaanus teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid.

Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel. Selle lühkese ajaga elas hästi sisse Veebitreialid OÜ töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne. Kokkuvõttes olen praktikandi tööga rahul

Üldhinnang tehtud tööd kvaliteedile on: 4

Lugupidamisega

Kristiina Huinmets