Tallinna Ärikool
04.08.2021
Jaanus Suusk iseloomustus

Jaanus Suusk õpib koolis Tallinna Ärikool erialal Tarkvara Arendus ning ühendas oma praktika igapäevase tööga.

Tema peamisteks tööülesanneteks on kodulehekülgede tegemine, IT alane koolitus ja IT tugiisiku teenus.

Praktikant sai kõigi talle antud ülesannetega edukalt hakkama töösse suhtus kohusutundega ja tööd tegi korrektselt. Praktikandiga suhtlustasandil probleeme ei esinenud. Tema teab ja oskab ning temalt küsivad kolleegid meeleldi nõu ja abi just aruvti riist- ja tarkvara osas. Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. Jaanus Suusk suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. Jaanus Suusk võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet Oma ülesannetega sai Jaanus väga hästi hakkama, omandas kiirelt vajalikud oskused, oma töökustuste kiireks ja korrektseks täitmiseks. Jaanus omab potensiaali saada heaks spetsialistiks ettevõttele, kuna ta on sügavalt huvitatud uuest tehnoloogiast.

Jaanus teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks.

Jaanus on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale.

Üldhinnang tehtud tööd kvaliteedile on: 4

Lugupidamisega

Kristiina Huinmets