Tallinna Ärikool
16.12.2018
Jaanus Suusk iseloomustus

Tallinna Majanduskooli õpilane Jaanus Suusk viibis praktikal firmas Veebitreialid OÜ

Praktilise tegevusena tehti - uute arvutite ja võrguprinterite ettevalmisetemine tööks, võrguseadmete markeerimine ja jälgimine ja ühendused kohtarvutitega, kasutusest mahavõetud arvutite testimine ja seisundi fikseerimine, kasutajate arvutitesse tarkvara istalleerimine.

Jaanus on initsiatiivikas ning õpihimuline, viib ennast uute toodetega iseseisvalt ja kiiresti kutssi ning soovib alati uusi teadminija kogemusi rakendada. Oma ülesannetega sai Jaanus väga hästi hakkama, omandas kiirelt vajalikud oskused, oma töökustuste kiireks ja korrektseks täitmiseks. Jaanus on tagasihoidlik ja järjekindel, näitas üles aktiivselt huvi Veebitreialid OÜ infotehnoloogiliste süsteemide vastu.

Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. Jaanus teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest.

Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel. Selle lühkese ajaga elas hästi sisse Veebitreialid OÜ töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne.

Hindaksin tema tööd praktikal hindega: 5

Lugupidamisega

Kristiina Huinmets