Tallinna Ärikool
31.05.2020
Jaanus Suusk iseloomustus

Iseloomustus on praktika aruande lisana esitamiseks koolile Tallinna Ärikool. Jaanus Suusk oli Veebitreialid OÜ ettevõttes parktikal ajavehmikul 1 jan 2009 a. kuni 25 mai 2009 a.

Tööülesannete teostamise olulisemaid aspekte oli suhtlus klientidega, leppimaks kokku hoolduse teostamise ajad, vajadusel asendusarvutite organiseerimine.

Käitumine ja suhtlemine töökaaslastega oli korrektne ja eeskujulik. Kolleegina on Jaanus abivalmis, hästi sõbralik, heasoovlik ja toetav. Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. Jaanus Suusk suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. Jaanus Suusk võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet Jaanus Suusk on antud erialal pädev. Oma töös oli praktikant rahulik ja järjekindel. Alustatud töö viidi alati lõpuni. Jaanus on kohusetundlik, väga töökas, korrektne, täpne ja arenguvõimaline töötaja.

On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang

Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule.

ja hindan tema praktikat hindega A.

Lugupidamisega

Kristiina Huinmets