#KOOLINIMI
18.04.2021
#EESNIMI #PERENIMI iseloomustus

#EESNIMI #PERENIMI viibis #FIRMANIMI logistika osakonnas praktikal

Tööülesannete teostamise olulisemaid aspekte oli suhtlus klientidega, leppimaks kokku hoolduse teostamise ajad, vajadusel asendusarvutite organiseerimine.

#EESNIMI õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel #EESNIMI omab potensiaali saada heaks spetsialistiks ettevõttele, kuna ta on sügavalt huvitatud uuest tehnoloogiast. Oma ülesannetega sai #EESNIMI väga hästi hakkama, omandas kiirelt vajalikud oskused, oma töökustuste kiireks ja korrektseks täitmiseks.

Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang

#EESNIMI on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale. Kokkuvõttes olen praktikandi tööga rahul

Hinnang praktikale on suurepärane (A).

Lugupidamisega

#AUTOR