#KOOLINIMI
31.05.2020
#EESNIMI #PERENIMI iseloomustus

Iseloomustus on praktika aruande lisana esitamiseks koolile #KOOLINIMI. #EESNIMI #PERENIMI oli #FIRMANIMI ettevõttes parktikal ajavehmikul #AJAVAHEMIK

#EESNIMI lahendab igapäevaselt klientide telekommunikatsiooni- ja andmeside probleeme ning nõustab neid arvuti riist- ja tarkvara vallas.

#EESNIMI #PERENIMI on antud erialal pädev. #EESNIMI õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel Õpilane #EESNIMI #PERENIMI on kohustetundlik, täpne ja iseseisev. Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. #EESNIMI #PERENIMI suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. #EESNIMI #PERENIMI võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet Praktikant sai kõigi talle antud ülesannetega edukalt hakkama töösse suhtus kohusutundega ja tööd tegi korrektselt. Praktikandiga suhtlustasandil probleeme ei esinenud.

Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang #EESNIMI teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks.

Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule. #EESNIMI on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale.

Hinnang praktikale on suurepärane (A).

Lugupidamisega

#AUTOR