#KOOLINIMI
20.06.2019
#EESNIMI #PERENIMI iseloomustus

Praktika sooritas #EESNIMI firmas #FIRMANIMI, õppis kiiresti tundma meie põhifunktsioone ja täiendavaid ülesandeid, kohustusi ja vastutusi

Tööülesannete teostamise olulisemaid aspekte oli suhtlus klientidega, leppimaks kokku hoolduse teostamise ajad, vajadusel asendusarvutite organiseerimine.

#EESNIMI on tagasihoidlik ja järjekindel, näitas üles aktiivselt huvi #FIRMANIMI infotehnoloogiliste süsteemide vastu. Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. #EESNIMI #PERENIMI suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. #EESNIMI #PERENIMI võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet Õpilane #EESNIMI #PERENIMI on kohustetundlik, täpne ja iseseisev. #EESNIMI on initsiatiivikas ning õpihimuline, viib ennast uute toodetega iseseisvalt ja kiiresti kutssi ning soovib alati uusi teadminija kogemusi rakendada. #EESNIMI #PERENIMI on antud erialal pädev.

On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang

#EESNIMI on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale. Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule.

Üldhinnang tehtud tööle ja praktikandile "väga hea"(5).

Lugupidamisega

#AUTOR