#KOOLINIMI
23.07.2024
#EESNIMI #PERENIMI iseloomustus

#EESNIMI #PERENIMI koolist #KOOLINIMI, erialalt #KOOLIERIALA viibis asutuses #FIRMANIMI praktikal #AJAVAHEMIK, ning täitis sellel ajal kohustusi ametikohal #TOOKOHT.

Praktikandi üleanneteks kujunes arvutite riistvara kontrollimine ja töökorda seadmine, samuti tarkvara installeerimine, Windows NT operatsioonisüsteemi lisamine Windows 2000 domeeni, kus töötas Active Directory teenus aga ka mitmeid muid väiksemaid töid.

Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. #EESNIMI #PERENIMI suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. #EESNIMI #PERENIMI võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet #EESNIMI #PERENIMI on antud erialal pädev.

#EESNIMI teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks.

Selle lühkese ajaga elas hästi sisse #FIRMANIMI töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne.

Praktikandi hindeks annan 4 (väga hea)

Lugupidamisega

#AUTOR