#KOOLINIMI
01.12.2021
#EESNIMI #PERENIMI iseloomustus

Praktikant: #EESNIMI #PERENIMI. Amet: #TOOKOHT. Periood: #AJAVAHEMIK

Praktika aeg oli jagatud tutvumiseks firma struktuuri, funktsioonidega ja nende täiendamiseks vajaminevate arvutipargi ning tarkvaraga.

Praktikant sai kõigi talle antud ülesannetega edukalt hakkama töösse suhtus kohusutundega ja tööd tegi korrektselt. Praktikandiga suhtlustasandil probleeme ei esinenud. Käitumine ja suhtlemine töökaaslastega oli korrektne ja eeskujulik. Oma ülesannetega sai #EESNIMI väga hästi hakkama, omandas kiirelt vajalikud oskused, oma töökustuste kiireks ja korrektseks täitmiseks. Praktikant sai talle püstitatud tööülesannetega väga hästi hakkama, ning tal ei tekkinud probleeme nende lahendamisel. Ka teiste töötajate murede lahendamisel oli ta väga innukas. #EESNIMI on tagasihoidlik ja järjekindel, näitas üles aktiivselt huvi #FIRMANIMI infotehnoloogiliste süsteemide vastu.

Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. #EESNIMI teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks.

Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel.

Hinnang praktikale on suurepärane (A).

Lugupidamisega

#AUTOR