#KOOLINIMI
19.08.2019
#EESNIMI #PERENIMI iseloomustus

Iseloomustus on praktika aruande lisana esitamiseks koolile #KOOLINIMI. #EESNIMI #PERENIMI oli #FIRMANIMI ettevõttes parktikal ajavehmikul #AJAVAHEMIK

Praktika aeg oli jagatud tutvumiseks firma struktuuri, funktsioonidega ja nende täiendamiseks vajaminevate arvutipargi ning tarkvaraga.

Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. #EESNIMI #PERENIMI suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. #EESNIMI #PERENIMI võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet #EESNIMI saavutab kõigiga hea kontakti, toetab kolleege ning jagab oma häid erialaseid teadmisi ka kaaslastele.

#EESNIMI teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang

Kokkuvõttes olen praktikandi tööga rahul

Hinnang praktikale on suurepärane (A).

Lugupidamisega

#AUTOR