#KOOLINIMI
21.10.2019
#EESNIMI #PERENIMI iseloomustus

Praktikant #EESNIMI #PERENIMI omandas praktilisi kogemusi firmas #FIRMANIMI

#EESNIMI lahendab igapäevaselt klientide telekommunikatsiooni- ja andmeside probleeme ning nõustab neid arvuti riist- ja tarkvara vallas.

#EESNIMI on initsiatiivikas ning õpihimuline, viib ennast uute toodetega iseseisvalt ja kiiresti kutssi ning soovib alati uusi teadminija kogemusi rakendada. Oma ülesannetega sai #EESNIMI väga hästi hakkama, omandas kiirelt vajalikud oskused, oma töökustuste kiireks ja korrektseks täitmiseks. Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. #EESNIMI #PERENIMI suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. #EESNIMI #PERENIMI võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet Õpilane #EESNIMI #PERENIMI on kohustetundlik, täpne ja iseseisev. Praktikant sai talle püstitatud tööülesannetega väga hästi hakkama, ning tal ei tekkinud probleeme nende lahendamisel. Ka teiste töötajate murede lahendamisel oli ta väga innukas.

#EESNIMI teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid.

Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel.

ja hindan tema praktikat hindega A.

Lugupidamisega

#AUTOR