Kukevere Kõrgkool
15.08.2020
Merike Marks iseloomustus

Praktikant, Merike Marks, töötas firmas HTML Stream OÜ praktikal.

Merike Marks oli kohustuste täitmisel väga korrektne ning võttis oma tööd väga tõsiselt.

Merike õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel Oma tööülesannetega sai ta väga hästi hakkama, ta tegi isegi rohkem kui me oodata oskasime. Kolleegina on Merike abivalmis, hästi sõbralik, heasoovlik ja toetav. Merike on initsiatiivikas ning õpihimuline, viib ennast uute toodetega iseseisvalt ja kiiresti kutssi ning soovib alati uusi teadminija kogemusi rakendada. Merike Marks on antud erialal pädev.

Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks.

Merike on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale.

Hinnang: väga hea.

Lugupidamisega

Igor Kräsin