Tallinna Kõrgem IT tehnikum
31.05.2020
Erki Saabas iseloomustus

Erki Saabas viibis Elion logistika osakonnas praktikal

Tema põhilisteks tööülesanneteks oli Programmerida helpdeski tarkvara. samuti ka Programmerida helpdeski tarkvara..

Erki on initsiatiivikas ning õpihimuline, viib ennast uute toodetega iseseisvalt ja kiiresti kutssi ning soovib alati uusi teadminija kogemusi rakendada. Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. Erki Saabas suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. Erki Saabas võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet Oma ülesannetega sai Erki väga hästi hakkama, omandas kiirelt vajalikud oskused, oma töökustuste kiireks ja korrektseks täitmiseks.

Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. Erki teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest.

Selle lühkese ajaga elas hästi sisse Elion töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne.

Üldhinnang tehtud tööle ja praktikandile "väga hea"(5).

Lugupidamisega