Tallinna Ärikool
19.08.2019
Jaanus Suusk iseloomustus

Jaanus Suusk koolist Tallinna Ärikool, erialalt Tarkvara Arendus viibis asutuses Veebitreialid OÜ praktikal 1 jan 2009 a. kuni 25 mai 2009 a., ning täitis sellel ajal kohustusi ametikohal kodulehekülgede tegemine ja kasutajatugi.

Praktikandil oli võimalik tutvuda Veebitreialid OÜ infosüsteemiga. kehtivate eeskirjadega ning abiks olla kasutajatoe igapäevases töös.

Jaanus on kohusetundlik, väga töökas, korrektne, täpne ja arenguvõimaline töötaja. Jaanus on initsiatiivikas ning õpihimuline, viib ennast uute toodetega iseseisvalt ja kiiresti kutssi ning soovib alati uusi teadminija kogemusi rakendada. Jaanus Suusk on antud erialal pädev. Jaanus õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel

Jaanus teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid.

Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel. Selle lühkese ajaga elas hästi sisse Veebitreialid OÜ töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne. Jaanus on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale.

Hinnang praktikale on suurepärane (A).

Lugupidamisega

Kristiina Huinmets