#KOOLINIMI
04.08.2021
#EESNIMI #PERENIMI iseloomustus

#EESNIMI #PERENIMI õpib koolis #KOOLINIMI erialal #KOOLIERIALA ning ühendas oma praktika igapäevase tööga.

Praktika jooksul tuvus #EESNIMI #PERENIMI ettevõtte #FIRMANIMI struktuuriga. Tööülesanded: #TOOYLESANDED.

Oma töös oli praktikant rahulik ja järjekindel. Alustatud töö viidi alati lõpuni. Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. #EESNIMI #PERENIMI suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. #EESNIMI #PERENIMI võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet #EESNIMI on kohusetundlik, väga töökas, korrektne, täpne ja arenguvõimaline töötaja.

On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks. #EESNIMI teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne.

Kokkuvõttes olen praktikandi tööga rahul Tunnetas vastutust ja kohustust tööülesannete täitmisel, mis on eriti oluline infotehnoloogia turvalisuse tagamisel.

Hindaksin tema tööd praktikal hindega: 5

Lugupidamisega

#AUTOR