Võrumaa Ühendatud Maaparanduskool
23.07.2024
Joonas Rebane iseloomustus

Joonas Rebane oli OÜ Häkker ettevõttes praktikal häkker

Firmas olid praktikandi peamisteks tööülesanneteks ettevõte reklaami ja turundusega tegelemine firma kodulehekülge täiendades ja ettevõte arvutipargi hooldamine.

Praktikant sai kõigi talle antud ülesannetega edukalt hakkama töösse suhtus kohusutundega ja tööd tegi korrektselt. Praktikandiga suhtlustasandil probleeme ei esinenud. Joonas on initsiatiivikas ning õpihimuline, viib ennast uute toodetega iseseisvalt ja kiiresti kutssi ning soovib alati uusi teadminija kogemusi rakendada. Joonas õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel Joonas on kohusetundlik, väga töökas, korrektne, täpne ja arenguvõimaline töötaja. Õpilane Joonas Rebane on kohustetundlik, täpne ja iseseisev.

Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne. On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks.

Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule. Kokkuvõttes olen praktikandi tööga rahul Joonas on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale.

Praktikandi tööd hindaksin hindega 5

Lugupidamisega

Bill Värav