Majandusülikool
18.02.2019
Mati Suvaline iseloomustus

Mati Suvaline oli AS Pesumasinad ja sõbrad ettevõttes praktikal andmete sisetaja

Praktika jooksul tuvus Mati Suvaline ettevõtte AS Pesumasinad ja sõbrad struktuuriga. Tööülesanded: #TOOYLESANDED.

Mati saavutab kõigiga hea kontakti, toetab kolleege ning jagab oma häid erialaseid teadmisi ka kaaslastele. Oma ülesannetega sai Mati väga hästi hakkama, omandas kiirelt vajalikud oskused, oma töökustuste kiireks ja korrektseks täitmiseks. Praktikant sai kõigi talle antud ülesannetega edukalt hakkama töösse suhtus kohusutundega ja tööd tegi korrektselt. Praktikandiga suhtlustasandil probleeme ei esinenud.

Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne.

Mati on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale. Praktika juhendajana jäin praktikandi tegevusega väga rahule.

Hindaksin tema tööd praktikal hindega: 5

Lugupidamisega

Ants Kupi