Kukevere Kõrgkool
16.12.2018
Merike Marks iseloomustus

Iseloomustus on praktika aruande lisana esitamiseks koolile Kukevere Kõrgkool. Merike Marks oli HTML Stream OÜ ettevõttes parktikal ajavehmikul 15 jan 2008 a. kuni 25 mai 2008 a.

Praktika aeg oli jagatud tutvumiseks firma struktuuri, funktsioonidega ja nende täiendamiseks vajaminevate arvutipargi ning tarkvaraga.

Merike on kohusetundlik, väga töökas, korrektne, täpne ja arenguvõimaline töötaja. Praktikant täitis temale antud ülesanded püüdlikult. Merike Marks suhtles kasutajatega ja töökaaslastega viisakalt ning suhtus töösse kohusetundlikult. Merike Marks võiks arendada endas iseseisva töö oskusi- lugeda erialast kirjandust, otsida internetist vajalikku teavet Oma töös oli praktikant rahulik ja järjekindel. Alustatud töö viidi alati lõpuni.

Merike teenindamiskvaliteedi, suhtlemis- ja käitusmisoskuste kohta ei ole klientidel kaebusi laekunud, pigem vastupidi - on avaldatud tänu abivalmiduse ja meeldiva teeninduse eest. Valdas infotehnoloogiaalaseid mõisteid. Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang Vastavalt praktika programmile pidas õpilane praktika pärvikut ja tal on valminud õigeagselt praktika aruanne.

Selle lühkese ajaga elas hästi sisse HTML Stream OÜ töösse, tundis ise huvi töökorralduse vastu ja oli igati abivalmis, kohusetundlik ning täpne.

ja hindan tema praktikat hindega A.

Lugupidamisega

Igor Kräsin