Kukevere Kõrgkool
01.12.2021
Merike Marks iseloomustus

Õpilane Merike Marks koolist Kukevere Kõrgkool, erialalt Arvutite teadus sooritas praktika asutuses HTML Stream OÜ ajavahemikul 15 jan 2008 a. kuni 25 mai 2008 a.. Praktika eesmärgiks oli koolis omandatud teoreetiliste teadmiste kinnitamine läbi praktika. Õpilane asus ametikohale nimetusega PHP programmeerimine.

Praktilise tegevusena tehti - uute arvutite ja võrguprinterite ettevalmisetemine tööks, võrguseadmete markeerimine ja jälgimine ja ühendused kohtarvutitega, kasutusest mahavõetud arvutite testimine ja seisundi fikseerimine, kasutajate arvutitesse tarkvara istalleerimine.

Praktikant sai talle püstitatud tööülesannetega väga hästi hakkama, ning tal ei tekkinud probleeme nende lahendamisel. Ka teiste töötajate murede lahendamisel oli ta väga innukas. Õpilane Merike Marks on kohustetundlik, täpne ja iseseisev. Merike õpib ja arendab ennast ka iseseisvalt ning osaleb aktiivselt ettevõtte poolt korraldatud täiendkoolitustel Merike omab potensiaali saada heaks spetsialistiks ettevõttele, kuna ta on sügavalt huvitatud uuest tehnoloogiast. Töötajatega suhtemisel oli Merike viisakas ning aupaklik. Jättis endast väga avatud ja sõbraliku mulje.

Praktikant sai hakkama kõikide kokkulepitud ülesannetega ning üldhinnang On võimalike etteantud tööülesannete kirjelduse järgi iseseisvaks tööks.

Kokkuvõttes olen praktikandi tööga rahul Merike on olnud pühendunud ja usaldusväärne töötaja oma tööandjale.

Üldhinnang tehtud tööle ja praktikandile "väga hea"(5).

Lugupidamisega

Igor Kräsin