"Ma kustutasin kogemata kogu „Sõja ja rahu“." arvustus
Autor Maali Iin
23.07.2024

Siiski, ehkki dialoogi oli paljudes stseenides, jäid siiski natuke segaseks mõned loo osad. Kokku on toodud nii üldinimlik, meid kõiki ühendav kui ka isiklik, nii traditsioonid kui ka uuendused, nii valgus kui kogu oleva alus kui ka sellele vastanduv pimedus.

Oopust iseloomustab kindlasti veel kontseptsiooni ja materjali põimitus. Maali Iin suudab võtta idee tühjast kohast ning maalida sellega unikaalse elamuse. Öelda on palju ja mõelda on veel rohkem, lõpuks on iga vaataja elamus erinev, sest meie kõigi moraalne kompass, millele "Ma kustutasin kogemata kogu „Sõja ja rahu“." tugevalt rõhub, näitab eri suunas. Siinkohal tulebki mängu autor, kes ei lase end sisse küntud elutsüklist kuidagi häirida või mõjutada. Valminud "Ma kustutasin kogemata kogu „Sõja ja rahu“." on üks suur ime: selliseid külluse peekreid, häbitult pillavaid ja piiritult rikkalikke teoseid näeb kultuuris harva, sest enamasti tuleb vaatajana igal teisel hetkel korra silm kinni pigistada, et puudulikust eelarvest tingitud mööndustest mööda vaadata.

Kõik mängivad tüüne ja hillitsetud, ent samas salakavalalt plahvatusohtliku energiaga. Sa oskad enam-vähem ette aimata, mida teosest saad. Nähtamatust maailmast saab nähtav tänu tähelepanule, mida sellele loomise hetkel antakse. Tükki on põimitud ka üldist emotsionaalset fooni lõhkuvaid stseene, kus sunnitud koomilisus tõuseb liiga eredalt esile. Täiesti tasemel!

Ja kuigi oma osa nende mõtete tekkimisel on kahtlemata ka näitlejaansamblil – ei mäletagi, millal nägin viimati nii tugevat trupidünaamikat, kus ükski roll ei tõuse teisest kõrgemale. Kõike arvesse võttes on isegi pisut üllatav, et kuigi tinglikult jõuab publiku ette teos. Töö selgitab, et elus ei ole vaja kõike liiga tõsiselt võtta ega maksa unustada ka mängurõõmu. Mitmetahuline lavastajatöö pistab kõige sügavamalt. Pärast etenduse nägemist kummitasid mind erinevad tunded, mida hiljem oli üsna keeruline paberile panna.

Teose võtab kokku lause - Armas muinasjutt.