Soovitan kõigile.

Väga rahulolev ja rõõmus teie klient.

Oleme kasutanud ELINE teenuseid viimasel paaril aastal päris palju. Põhjus on: lihtne ja usaldusväärne asjaajamine – reageeritakse kiirelt ning kõik sõlmitud kokkulepped peavad alati paika.

Oleme tellinud sõbralt ELINE 5 projekti ja kindlasti tellime töid ka edaspidi.

Kliendi Nimi OÜ jäi igati rahule projekti läbiviimisega. Võib öelda, et ülesande püstitus oli õigesti paika pandud ja ladusas koostöös möödus projekti läbiviimine asjalikus töises keskkonnas. Veelkord Tänu tehtu eest!

Olen alati hinnanud nende energilisust ja seda, kuidas nad koostööd teevad. Nad on asjatundliku. Lisaks pakub ELINE kiireid lahendusi keerulistele probleemidele. Nad on oma peamistes töökeeltes täiuslik koostööpartner. Aitäh, ELINE meeskond!

Kliendi Nimi OÜ jäi igati rahule projekti läbiviimisega. Võib öelda, et ülesande püstitus oli õigesti paika pandud ja ladusas koostöös möödus projekti läbiviimine asjalikus töises keskkonnas. Veelkord Tänu tehtu eest!

Teenindus ja kiirus olid väga heal tasemel.

Väga positiivne kogemus! Kauba saab kiiresti kätte ja hinnad on ka väga head. Soovitan!

ELINE vastab kõigile meie ootustele nii kvaliteedi, suhtlemise kui ka tähtaegadest kinnipidamise poolest.

ELINE suuna suunitlusega sihtasutusena on mitmeid spetsiifilisi eripärasid, mida on sihtasutuse asutamisest peale tähelepanelikult silmas pidanud ja neile pidevalt tähelepanu juhtinud.

Kogu kogemus teiega on olnud igati positiivne. Väga kiire tagasiside, meeldiv ning professionaalne teenindus ja soodne hind. Kokkuvõtlikult on tegemist väga kliendisõbraliku firmaga ja kindlasti pöördun ka tulevikus nii sõbraliku firma kui ELINE poole.

ELINE kui firmaga koostööd loeksin igati õnnestunuks. Sümpaatne oli vastutulelikkus kliendiga suhtlemisel alates projekti ettevalmistamisest ja lähteülesande püstitamisest kuni terviklahenduse rakendamiseni.

ELINE teenuseid kasutavad organisatsioonid, kes hindavad kvaliteeti ja kasutajasõbralikkust.

Suurepärane lehekülg - tellimine on lihtne! Alguses olin kahtleval seisukohal, kas tellida või mitte, sest nii peab käituma iga internetipoega. Võtsin julguse kokku ja tellisin. Järgmine kord julgen tellida, sest ma tean, et asi toimib. Soovitan kõigile.

Tellisin endale siit teeninduse. Sain kiiresti kätte ja olen väga rahul. Suur tänu teile.

Minu lühiajalisele kogemusele toetudes on tegemist kiire ja kvaliteetse pakkujaga.

Kliendi Nimi OÜ jäi igati rahule projekti läbiviimisega. Võib öelda, et ülesande püstitus oli õigesti paika pandud ja ladusas koostöös möödus projekti läbiviimine asjalikus töises keskkonnas. Veelkord Tänu tehtu eest!

Minu lühiajalisele kogemusele toetudes on tegemist kiire ja kvaliteetse pakkujaga.

Meeldib kiirus ja pidev informeerimine - olen alati asjadega kursis.

Teeninduse kvaliteet oli heal tasemel nagu alati, eriti väärib kiitmist positiivne suhtumine ja erinevate lahenduste pakkumine.

Minu lühiajalisele kogemusele toetudes on tegemist kiire ja kvaliteetse pakkujaga.

Firmaga ELINE on kõik alati meeldivalt sujunud. Meisse suhtutakse tähelepanelikult ja vastutulelikult ning antakse heal meelel nõu, kui omal ideed otsas on.

Ausad, sõnapidajad ja sõna otseses mõttes, professionaalid omal alal.

Kõigepealt veel kord suured tänud teile. Pean strateegiliselt väga oluliseks nüansiks, sest oma igapäevatöös kohtame üha enam ignorantset suhtumist või ebapädevust teatud tööprotsesside ajakulu ja raskuse osas ja ma isiklikult pean selle otseseks süüdlaseks vähest käelise tegevuse kogemust või üldse selle puudumist.

ELINE avaldas muljet oma sihikindlusega juba enne lepingu sõlmimist. Suures osas see saigi see määravaks.

Üldiselt teenusega väga rahul.

Rõhutaks mõningaid punkte, mis mulle teie firma puhul meeldib. Ja need oleks hinna paindlikkus, täpsus ja mis kõige olulisem, te ei jäta klienti teadmatusse. Loodan, et koostöö sujub meil ka edaspidi.

Mitte ühtegi halba sõna, soovitada julgen vabalt - olen seda ka juba teinud.

Omades pikajalist töökogemust, hindan väga seda täpsust, millega ELINE selgitab välja klientide vajadusi.